För varje ny elev så skänker vi 400 kr till arbetet för flickors rätt till utbildning.
Gäller t o m 24/12.
Läs mer
Kom förberedd till hösttermin. Boka in någon av våra bästa studiecoacher redan nu - Boka här

Matematik 2 - få bättre studieresultat med läxhjälp matte

Behöver du förbättra dina betyg i matte? My Academy är störst i Sverige på läxhjälp. Strukturera & planera studier. Mattehjälp som gör dig förberedd till provet.

Fri rådgivning

Introduktion

Matematik 2 skiljer sig relativt mycket från matematik 1. I denna kurs kommer många nya begrepp att introduceras, och det kan kännas överväldigande för många att gå från matte 1, som ändå baseras mycket på grundskolematte, till matte 2. Trots detta ska man inte vara rädd för matte 2, det gäller bara att vara uppmärksam och ta in den nya informationen så kommer det inte att vara några problem.

Även matematik 2 finns i tre spår: a, b och c. Det är olika spår för olika gymnasieprogram. Kurserna är lika och har samma mål men några små skillnader finns. Här skriver vi generellt om matematik 2.

Kursens innehåll

I avsnittet om algebra kommer du att lära dig om polynom av olika gradtal och multiplikation av polynom. Polynom är ett algebraiskt uttryck. Du kommer också att lära dig kvadreringsreglerna och konjugatregeln, som kommer till nytta vid faktorisering av polynom.

I kursen kommer du också att introduceras för andragradsekvationer, och du kommer att bli mycket bekant med andragradsfunktioner av olika slag. Du lär dig lösa andragradsekvationer, och kommer att lära dig en universell lösning till alla allmänna andragradsfunktioner: nämligen pq - formeln.

Det finns även ett separat avsnitt om linjära funktioner och ekvationssystem, där kommer du att lära dig att finna lösningar till ett system av flera ekvationer som tillsammans bildar ett ekvationssystem. Du får lära dig grafiska och algebraiska metoder.

Avsnittet om geometri fokuserar främst på trigonometri, dvs några satser som gäller för trianglar. Dessutom kommer begrepp som likformighet och kongruens att introduceras. Utöver detta kommer du att lära dig avståndsformeln, som är en utveckling av pythagoras sats, och vad en parabel är för något.

Någonting som är helt nytt för kursen är logaritmer, som är inversa funktioner till exponentialfunktioner. Du kommer främst att få lära dig om logaritmer med bas 10, gå igenom logaritmlagarna, och till slut lära dig att lösa exponentialekvationer med hjälp av logaritmer.

Precis som i Matematik 1, finns här ett avsnitt om statistik. Det kommer att bli lite repetition i form av olika lägesmått, men unikt för denna kursen är att du bland annat kommer få lära dig presentera statistiskt material med hjälp av lådagram. Utöver detta kommer du få undersöka vad normalfördelning, standardavvikelse, korrelation, och regressionsanalys är.

Formelblad matte 2

Få prisförslag

Förutsättningslöst och anpassat till er. Vi återkommer inom kort under kontorstid.

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.
Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort.

Välj sammanfattning av matematik-kurs:

Välj ett alternativ som passar er

Delad läxjälp My Academy

2 tim/lektion

Delad läxhjälp


 • Träffar er privata studiecoach från ledande universitet, i hemmet.
 • Klippkort eller kontinuerlig läxhjälp veckovis.
 • Delas med syskon/vän (en faktura per studiecoach)

fr. 210 kr / h elev


...

1,5 tim/lektion

Läxhjälp online


 • Träffa er privata studiecoach från ledande universitet, via vår egen onlineplattform.
 • Löpande läxhjälp veckovis, ingen bindningstid.
 • Möjlighet att spela in studietillfällen för repetition.

fr. 390 kr / h


...

2 tim/lektion

Läxhjälp plus


 • Träffa en av våra mest rutinerade studiecoacher i hemmet eller online.
 • Läxhjälp två gånger i veckan plus telefon/chatavstämning mellan lektionerna.
 • Egen Key Student Manager och månatlig avrapportering från coachen.

fr. 490 kr / h


My Academy erbjuder läxhjälp i bl.a. följande ämnen:
 • NO:

 • NO-ämnen Grundskolan,
 • Science 7-9
 • Allmän läxhjälp:

 • Allmän läxhjälp åk 1-6,
 • Allmän läxhjälp åk 7-9,
 • Samhällsorientering,
 • SO-ämnen Grundskolan,
 • SO-ämnen Gymnasiet,
 • Företagsekonomi,
 • Företagsekonomi Gymnasiet,
 • Programmering

Vill du veta mer om Läxhjälp?

Det går bra nu!

Mattehjälp från My Academy

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist. Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning.

My Academy-metoden, en pedagogisk beprövad metod.