För varje ny elev så skänker vi 400 kr till arbetet för flickors rätt till utbildning.
Gäller t o m 24/12.
Läs mer
Kom förberedd till hösttermin. Boka in någon av våra bästa studiecoacher redan nu - Boka här

Matematik 1 - få bättre studieresultat med läxhjälp matte

Behöver du förbättra dina betyg i matte? My Academy är störst i Sverige på läxhjälp. Strukturera & planera studier. Mattehjälp som gör dig förberedd till provet.

Fri rådgivning

Introduktion

Spännande! Du har just börjat gymnasiet och ska börja läsa matematik 1. Du är taggad, men samtidigt börjar det bubbla upp krypande känslor av oro och fundersamhet kring vad det faktiskt innebär att läsa matematik på gymnasiet. Detta är din lyckodag, för i denna guide kommer vi att gå att igenom allt du behöver veta om vad matte på gymnasiet faktiskt innebär.

Matematik 1 finns i tre spår: a, b och c. Det är olika spår för olika gymnasieprogram. På samhällsvetenskapsprogrammet läser man t.ex. matte 1b och på naturvetenskapsprogrammet matte 1c. Kurserna är lika och har samma mål men några små skillnader finns. Här skriver vi generellt om matematik 1 så beroende av vilken kurs du går kan det vara lite skillnad mot beskrivningen nedan.

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du att läsa om tal, geometri, algebra, funktioner, procent, samt statistik och sannolikhet. En del av detta har du förhoppningsvis redan fått grundläggande kunskaper om i högstadiet, och Matematik 1 kommer att utveckla dessa kunskaper.

Kursen inleds med läran om tal. Det är mycket repetition från högstadiet, men även en del nytt. I denna del av kursen kommer du bland annat lära dig om olika typer av tal och deras egenskaper. Exempelvis behandlas heltal, negativa tal och bråktal. Utöver detta kommer potenser och kvadratrötter att förklaras.

I avsnittet som berör geometri, förutom repetition av vanliga geometriska figurer samt area- och volymberäkning, kommer du att lära dig en del nya saker. Du kommer att studera grundläggande trigonometri, d.v.s. lära dig om nya begrepp såsom cosinus, sinus, och tangens samt pythagoras sats. Även vektorer kommer här att introduceras.

Algebra ingår också i Matematik 1. När man arbetar med algebra använder man algebraiska uttryck och variabler, t.ex variabeln x. Det har du börjat med i grundskolan. Du kommer att få lära dig hur du kan teckna algebraiska uttryck med hjälp av olika variabler, samt hur dessa uttryck kan ingå i ekvationer. Du kommer även få arbeta med att lösa ekvationer.

Funktionsbegreppet är något som är extremt användbart i all matematik, och i denna kurs kommer du att få lära dig att använda och formulera olika funktioner, t.ex. linjära funktioner, exponentialfunktioner, och potensfunktioner. En funktion beskriver ett samband mellan två eller flera variabler. Man kan använda koordinatsystem för att visa sambanden. Det har du arbetat med i högstadiet. Du kommer att lära dig använda koordinatsystem för att teckna grafer till olika funktioner, samt hur du kan använda grafer för att finna grafiska lösningar till ekvationer.

Procent är något som har introducerats tidigt i grundskolan, och nu bygger du vidare på dessa kunskaper genom att t.ex. lära dig hur du kan beräkna procentuella förändringar. Hur mycket har något ökat eller minskat i värde när en procentuell förändring har skett? Exempelvis kommer du att lära dig hur index, räntor, och lån fungerar. Viktiga begrepp som kommer behandlas är promille, ppm, och procentenheter.

Det kanske mest främmande för de som kommer direkt från grundskolan är statistik och sannolikhet. Detta kan vara lite klurigt, men samtidigt väldigt användbart även i andra ämnen och i livet. Du kommer att lära dig att beräkna sannolikheten för att särskilda händelser ska inträffa, t.ex. sannolikheten att slå tre sexor i rad när du kastar tärning. Utöver detta kommer du att lära dig om former av statistiska undersökningar, hur man använder mått såsom medelvärde eller median, samt lära dig att tolka diagram.

Formelblad matte 1

Få prisförslag

Förutsättningslöst och anpassat till er. Vi återkommer inom kort under kontorstid.

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.
Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort.

Välj sammanfattning av matematik-kurs:

Välj ett alternativ som passar er

Delad läxjälp My Academy

2 tim/lektion

Delad läxhjälp


 • Träffar er privata studiecoach från ledande universitet, i hemmet.
 • Klippkort eller kontinuerlig läxhjälp veckovis.
 • Delas med syskon/vän (en faktura per studiecoach)

fr. 210 kr / h elev


...

1,5 tim/lektion

Läxhjälp online


 • Träffa er privata studiecoach från ledande universitet, via vår egen onlineplattform.
 • Löpande läxhjälp veckovis, ingen bindningstid.
 • Möjlighet att spela in studietillfällen för repetition.

fr. 390 kr / h


...

2 tim/lektion

Läxhjälp plus


 • Träffa en av våra mest rutinerade studiecoacher i hemmet eller online.
 • Läxhjälp två gånger i veckan plus telefon/chatavstämning mellan lektionerna.
 • Egen Key Student Manager och månatlig avrapportering från coachen.

fr. 490 kr / h


My Academy erbjuder läxhjälp i bl.a. följande ämnen:
 • NO:

 • NO-ämnen Grundskolan,
 • Science 7-9
 • Allmän läxhjälp:

 • Allmän läxhjälp åk 1-6,
 • Allmän läxhjälp åk 7-9,
 • Samhällsorientering,
 • SO-ämnen Grundskolan,
 • SO-ämnen Gymnasiet,
 • Företagsekonomi,
 • Företagsekonomi Gymnasiet,
 • Programmering

Vill du veta mer om Läxhjälp?

Det går bra nu!

Mattehjälp från My Academy

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist. Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning.

My Academy-metoden, en pedagogisk beprövad metod.