För varje ny elev så skänker vi 400 kr till arbetet för flickors rätt till utbildning.
Gäller t o m 24/12.
Läs mer
Kom förberedd till hösttermin. Boka in någon av våra bästa studiecoacher redan nu - Boka här

Kemi 2 – läxhjälp

Läxhjälp i kemi! Få privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier

Fri rådgivning

Bli bättre på kemi med vår läxhjälp

Kemi 2 bygger vidare på Kemi 1 och går mer in i detalj på de olika områdena som introducerades i tidigare kemikursen. Komplexiteten av teorin är en aning högre än i kemi 1. I denna kurs kommer du få lära dig mer om hur man använder kemi i praktiken, exempelvis hur en katalysator fungerar eller hur människans ämnesomsättning går till. Dessutom byggs en del tidigare områden på med mer teori. Nya begrepp i denna kurs är bland annat reaktionshastighet, reaktionsjämvikt, aminosyror, pol, katod och buffertsystem.

Innehåll

Ett nytt område i denna kurs är biokemi, vilket är grenen av kemi där man studerar de processer & bindningar som möjliggör existensens av levande varelser. Gemensamt för alla kända levande varelser är att de består av organiska föreningar. Definitionen på en organisk förening är ett ämne som består av både kol och väte. Trots att kol och väte bara är 2 av 118 grundämnen, känner vi till betydligt fler organiska ämnen än icke-organiske ämnen (innehåller ej kol och väte samtidigt). I detta område kommer du få lära dig om kroppens byggstenar och dess strukturer, exempelvis fetter, proteiner samt kolhydrater och dess samverkan med varandra, hur ämnesomsättningen fungerar med mera.

Reaktioner är något som studeras mer i detalj i denna kurs och många nya begrepp introduceras. Reaktioner och hur snabbt de sker samt hur villiga de är att ske är något som påverkas av en mängd faktorer. En katalysator är ett föremål som påskyndar en spontan kemisk reaktion utan att själv förbrukas, och är något man använder sig av i bilar för att minska på utsläppen av giftiga gaser. När en reaktion inte längre sker har det uppstått en så kallad reaktionsjämvikt. Till exempel kan det handla om när man häller salt i vatten där mängden salt som löser upp sig beror på mängden vatten. Reaktionsjämvikten har uppstått då ingen mer salt löser sig. Genom undersökningar går det att upptäcka faktorer som påverkar när en reaktionsjämvikt har inställt sig. Kunskapen om detta är något man använder återkommande när man studerar olika miljöer, exempelvis skogar.

Ett annat nytt område är det som kallas organisk kemi, där man studerar organiska ämnen samt olika reaktionsmekanismer som är centrala för organiska ämnen. Gemensamt för alla organiska ämnen är att de består av både kol och väte. Kol är ett grundämne med fantastiska goda möjligheter till att binda sig till andra grundämnen vilket ger ett underlag för ett oändligt antal möjliga olika bindningar. Syre är ett återkommande ämne i organiska föreningar och några exempel på ämnen som består endast av kol, syre och väte är fettsyror, aminosyror (protein), vatten, etanol, kolhydrater samt många läkemedel som ibuprofen.

Den laborativa delen byggs på med ytterligare metoder för att analysera materia, exempelvis masspektrometri. Vidare kommer du få lära dig hantera mer utrustning som en spektrofotometer. Spektrofotometri är en metod där man använder sig av elektromagnetisk strålning för att undersöka koncentrationen av ett ämne i en lösning. Detta görs med hjälp av en spektrofotometer som fungerar på det sättet att det filtrerar ljuset och låter endast ljus med en given våglängd nå fram till lösningen som ska undersökas. En detektor läser av hur mycket ljus som absorberas av lösningen och utifrån detektorns mätvärden kan koncentrationen bestämmas.

Vi finns i hela landet och erbjuder personlig läxhjälp i Malmö, Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala för att nämna några.

Få prisförslag

Förutsättningslöst och anpassat till er. Vi återkommer inom kort under kontorstid.

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.
Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort.
Här är en introduktion av Kemi 1 och Kemi 2 som en av våra duktiga privatlärare i kemi skrivit:

Välj ett alternativ som passar er

Delad läxjälp My Academy

2 tim/lektion

Delad läxhjälp


 • Träffar er privata studiecoach från ledande universitet, i hemmet.
 • Klippkort eller kontinuerlig läxhjälp veckovis.
 • Delas med syskon/vän (en faktura per studiecoach)

fr. 210 kr / h elev


...

1,5 tim/lektion

Läxhjälp online


 • Träffa er privata studiecoach från ledande universitet, via vår egen onlineplattform.
 • Löpande läxhjälp veckovis, ingen bindningstid.
 • Möjlighet att spela in studietillfällen för repetition.

fr. 390 kr / h


...

2 tim/lektion

Läxhjälp plus


 • Träffa en av våra mest rutinerade studiecoacher i hemmet eller online.
 • Läxhjälp två gånger i veckan plus telefon/chatavstämning mellan lektionerna.
 • Egen Key Student Manager och månatlig avrapportering från coachen.

fr. 490 kr / h


My Academy erbjuder läxhjälp i bl.a. följande ämnen:
 • NO:

 • NO-ämnen Grundskolan,
 • Science 7-9
 • Allmän läxhjälp:

 • Allmän läxhjälp åk 1-6,
 • Allmän läxhjälp åk 7-9,
 • Samhällsorientering,
 • SO-ämnen Grundskolan,
 • SO-ämnen Gymnasiet,
 • Företagsekonomi,
 • Företagsekonomi Gymnasiet,
 • Programmering

Vill du veta mer om Läxhjälp?

Det går bra nu!

Kemihjälp från My Academy

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist.

Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning.

My Academy-metoden, en pedagogisk beprövad metod.