My Academy – Läxhjälp i hela Sverige

0771-46 00 00

Idag: 9.15-20

Idag: 9-20

Idag: 9-20

Idag: 9-20

Idag: 9-16

Idag: 11-15

Idag: Stängt

Hjälp med läxor från My Academy

My Academy erbjuder personlig läxhjälpare med individuell studieplan i alla vanliga ämnen för grundskola och gymnasium. Grundskolan och gymnasiet
My Academy erbjuder personlig läxhjälpare med individuell studieplan i alla vanliga ämnen för grundskola och gymnasium. Personlig läxhjälpare
My Academy erbjuder personlig läxhjälpare med individuell studieplan i alla vanliga ämnen för grundskola och gymnasium. Individuell studieplan

My Academy har hjälpt elever med läxorna i över tio år och har länge varit ett av Sveriges största läxhjälpsföretag. Vi levererar hjälp med läxor i en mängd ämnen och nivåer, allra vanligast är matematik, fysik, kemi och språk som engelska, franska, spanska och tyska. Tveka inte att höra av er till oss, vi kan lösa de flesta ämne.

Vi brinner för att alla elever ska nå sin fulla potential och för att varje elev ska få precis den hjälp med läxor som de behöver börjar vi alltid med en noggrann behovsbedömning som utgår från elevens nuvarande färdigheter, nivå och mål. På så sätt kan vi hitta den rätta studiecoachen för varje elev som behöver hjälp med läxor.

Oavsett orsak som ni behöver hjälp med läxor kan vi tillgodose och förhoppningsvis överträffa era behov och förväntningar. När våra studiecoacher ger hjälp med läxor fokuserar de alltid på ämneskunskaper, motivation och studieteknik för att långsiktigt förbättra elevens förutsättningar.

Studiecoach med elev

My Academys hjälp med läxor börjar alltid med att ni som familj får ett erbjudande om en studiecoach som personligen har matchats med er. Studiecoachen inleder alltid första tillfället med att lära känna eleven, dennes mål och nuvarande situation. Tillsammans fyller eleven och studiecoachen i en Nulägesbedömning för att också kunna följa upp utvecklingen och resultaten efter läxhjälpstillfällena samt för att man ska kunna förbättra varje tillfälle så att eleverna får bästa möjliga hjälp med läxor i våra tjänster.

Under tillfället arbetar eleven med sina läxor och studiecoachen stöttar, ger tips och är med och arbetar med uppgifterna för eleven som behöver hjälp med läxor. Studiecoacherna fokuserar på ämneskunskap, men naturligtvis även studieteknik, motivation etc.

My Academy har i samarbete med superpedagogen Thomas Holmqvist tagit fram en inlärningsmetod baserad på forskning kring hur man på enklaste sätt tar till sig kunskap. Våra unga och engagerade studiecoacher tillämpar My Academy-metoden vid varje läxhjälpstillfälle för att skapa en struktur när de jobbar med elever som behöver hjälp med läxor.

My Academy Läxhjälp modell

My Academy erbjuder hjälp med läxor i bl.a. följande ämnen:

Matematik | Matematik åk 1-6 | Matematik åk 7-9 | Matematik 1 | Matematik 2 | Matematik 3 | Matematik 4-5 | Mathematics 1-3 | Mathematics 7-9 | Fysik | Fysik 1 | Fysik 2 | Kemi | Kemi 1 | Kemi 2 | NO | NO-ämnen Grundskolan | Science 7-9 | Språk | Engelska Grundskolan | Engelska Gymnasiet | Svenska Grundskolan | Svenska Gymnasiet | Spanska steg 1-2 | Spanska steg 3-5 | Franska steg 1-2 | Franska steg 3-5 | Tyska steg 1-2 | Tyska steg 3-5 | Allmän läxhjälp | Allmän läxhjälp åk 1-6 | Allmän läxhjälp åk 7-9 | Samhällsorientering | SO-ämnen Grundskolan | SO-ämnen Gymnasiet | Företagsekonomi | Företagsekonomi Gymnasiet

Hjälp med läxorna kan ges på följande orter

Hemundervisning erbjuds i Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Uppsala och online i hela landet.