För varje ny elev så skänker vi 400 kr till arbetet för flickors rätt till utbildning.
Gäller t o m 24/12.
Läs mer
Kom förberedd till hösttermin. Boka in någon av våra bästa studiecoacher redan nu - Boka här

Fysik 2 – läxhjälp

Läxhjälp i fysik! Få privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier

Fri rådgivning

Bli bättre på fysik med vår läxhjälp

Fysik 2 är ett stort hopp från Fysik 1 på gymnasiet. Till en del bygger denna kurs vidare på Fysik 1 men många nya moment introduceras, som centralrörelse, harmoniska svängningar, vågrörelselära, elektromagnetism & vridmoment. Kursen går även in på djupet om atomen, vilken struktur den har och hur elektroner hänger ihop med elektromagnetism. Kursen bygger även vidare på en del områden i Fysik 1, som rörelse i två dimensioner & mekanik. Fysik 2 kan ses som en bra språngbräda till vidare studier efter gymnasiet.

Innehåll

Ljus är elektromagnetisk strålning som betraktas både som en partikel och som en våg. Inom denna del får man lära sig hur ljus uppstår, ljusets egenskaper och ljusets påverkan på materia. Till exempel hur vissa färger på föremål påverkar hur varmt det blir när man ställer det i solljuset, eller vad en foton är. En del ljus, till exempel ultraviolett strålning, är inte synligt för ögat. Detsamma gäller för radiovågor, vilket är ljus med låg frekvens. Denna del av fysiken kallas ofta för kvantfysik.

Magnetfält är fenomenet som står bakom polarsken, även känt som norrsken. I detta avsnitt får man lära sig hur elektrisk laddade kroppar ger upphov till magnetfält som påverkar elektronerna i sin omgivning. Till exempel varför kylskåpsmagneter ”fastnar” på kylskåpsdörren eller varför en kompass alltid pekar norrut. Man får även lära sig varför vissa magneter är starkare än andra samt hur en magnetkamera fungerar.

I momentet harmoniska svängningar får man lära sig studera objekt som pendlar längst en bana eller fjäder som svänger längst sitt ospända läge. Det är ett teoretisk knepigt moment som kräver att man har koll på de trigonometriska funktioner sin, cos och tan. Ett exempel på en harmonisk svängningsrörelse är en massa upphängt i ett snöre som pendlar fram och tillbaka längst samma bana.

Höjden av komplexiteten är läran om vågor och dess begrepp, som amplituder, våglängder och resonans. Det är ett brett område i Fysik 2 som delvist berör många andra områden. I detta avsnitt får man lära sig studera vågor, vilket inkluderar både ljus och ljud, men även vattenvågor eller en gitarrsträng som vibrerar. Många nya begrepp och principer introduceras i detta område, som superpositionsprincipen, interferens, diffraktion eller transmission.

Reflektioner privatlärare fysik:

Avsnittet vågor sticker ut i mängden i denna kurs med avseende på hur teoretisk svår den är. Det är ett stort område med många begrepp och principer. Nu räcker det inte längre att ”förstå/memorera” alla formler utan problemlösningen inkluderar till stor del egen förståelse och analys av problemet. Det kan till exempel gälla att man får räkna på hur stor våglängden i den tredje översvängningen eller vilken längd en sluten pipa ska ha för att uppnå en specifik frekvens. Det kan även gälla att man ska analysera två vågor och rita upp en stående (om möjligt) för när de möts. Om man försöker att ta sig an detta område på egen hand så ber man om problem, så det rekommenderas starkt att man tacklar denna teori tillsammans med andra. Resten av kursen påminner mycket om Fysik 1 med tanke på problemlösningen och svårighetsgraden i teorin.

Vi finns i hela landet och erbjuder personlig läxhjälp i Malmö, Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala för att nämna några.

Få prisförslag

Förutsättningslöst och anpassat till er. Vi återkommer inom kort under kontorstid.

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.
Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort.
Här är en introduktion av Fysik 1 och Fysik 2 som en av våra duktiga studiecoacher skrivit:

Välj ett alternativ som passar er

Delad läxjälp My Academy

2 tim/lektion

Delad läxhjälp


 • Träffar er privata studiecoach från ledande universitet, i hemmet.
 • Klippkort eller kontinuerlig läxhjälp veckovis.
 • Delas med syskon/vän (en faktura per studiecoach)

fr. 210 kr / h elev


...

1,5 tim/lektion

Läxhjälp online


 • Träffa er privata studiecoach från ledande universitet, via vår egen onlineplattform.
 • Löpande läxhjälp veckovis, ingen bindningstid.
 • Möjlighet att spela in studietillfällen för repetition.

fr. 390 kr / h


...

2 tim/lektion

Läxhjälp plus


 • Träffa en av våra mest rutinerade studiecoacher i hemmet eller online.
 • Läxhjälp två gånger i veckan plus telefon/chatavstämning mellan lektionerna.
 • Egen Key Student Manager och månatlig avrapportering från coachen.

fr. 490 kr / h


My Academy erbjuder läxhjälp i bl.a. följande ämnen:
 • NO:

 • NO-ämnen Grundskolan,
 • Science 7-9
 • Allmän läxhjälp:

 • Allmän läxhjälp åk 1-6,
 • Allmän läxhjälp åk 7-9,
 • Samhällsorientering,
 • SO-ämnen Grundskolan,
 • SO-ämnen Gymnasiet,
 • Företagsekonomi,
 • Företagsekonomi Gymnasiet,
 • Programmering

Vill du veta mer om Läxhjälp?

Det går bra nu!

Fysikhjälp från My Academy

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist.

Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning.

My Academy-metoden, en pedagogisk beprövad metod.