För varje ny elev så skänker vi 400 kr till arbetet för flickors rätt till utbildning.
Gäller t o m 24/12.
Läs mer
Kom förberedd till hösttermin. Boka in någon av våra bästa studiecoacher redan nu - Boka här

Fysik 1 – läxhjälp

Läxhjälp i fysik! Få privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier

Fri rådgivning

Bli bättre på fysik med vår läxhjälp

Fysik berör stora delar av naturvetenskapen och är ett brett område som beskriver naturen genom teorier, modeller samt naturlagar. Fysik 1 består till stor del av mekanik, värmelära, ellära, relativitetsteori samt radioaktivitet. I denna kurs får man en övergripande kunskap om naturens krafter och lagar. Viktigt inom fysiken är att skilja på begrepp som är nära relaterade, exempelvis storhet/enhet samt hastighet/fart och förstå deras fysikaliska betydelse. Det är även viktigt att ha koll på tecknet (plus/minus) när man arbetar numerisk.

Innehåll

Mekanik introducerar begrepp som jämvikt, koordinatsystem, rörelse i två dimensioner, mekanisk energi. Inom mekanik arbetar man oftast med olika typer av krafter och rörelser. Detta kan vara friktionskraft, normalkraft, tyngdkraft, bollar som åker längs en tvådimensionell bana, lådor som glider nerför rampar med mera. Inom mekanik är friläggning en ytterst essentiell del av lösningar. I början kan det vara svårt att hantera komposantuppdelning av krafter när man frilägger kroppar.

Inom elläran får man lära sig om saker som elektrisk laddning, elektrisk energi, kretslopp, spänning, ström, Kirchoffs lagar samt potential. Ett svårt moment inom elläran är att tillämpa olika lagar för att kunna ställa upp korrekta ekvationer som en del av en lösning. Mer specifikt får man lära sig att hantera kretslopp i teorin, exempelvis kunna räkna vad strömmen i en viss del av kretsloppet är, hur batterier fungerar, hur man kan tolka begreppen spänning, ström samt resistans. Elläran är en spännande del av fysiken som är en grundpelare till det moderna samhället där elektricitet tas för givet. Elläran står till grund för mobiltelefoner, datorer, elektronisk kommunikation samt allt annat i samhället som är baserat på elektricitet.

En annan stor del av fysik är värmelära. Då introducerar begrepp som effekt, värmekapacitet, energi sant termodynamikens huvudsatser. Man får lära sig skillnaden mellan arbete, värme och inre energi. Man får lära sig identifiera värmeutbyte mellan system och dess omgivning, räkna hur mycket energi det tar att värma upp exempelvis 1 kg vatten 20 grader C. Även vad den slutgiltiga temperaturen blir för olika sorters blandningar samt mer teori om värme, exempelvis att värme varken kan skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika former.

I fysik 1 introduceras även relativitetsteorin vilket är teorin om att tid och rum är relativt. Man pratar om observatörer och tid som går olika för en som åker i en viss hastighet jämfört med en stillastående observatör. I relativitetsteori pratar man även om massa som energi. Centrala begrepp är tidsdilatation samt längdkontraktion, vilket säger att ett objekt som färdas i en viss hastighet blir kortare.

Reflektioner privatlärare fysik:

I mekanikdelen kan det vara svårt att göra friläggningen korrekt då det är många steg som ska göras, rita koordinatsystem, isolera kroppen från omgivningen, identifiera alla krafter. Det svåra är att använda sig av hjälptrianglar för att komposantuppdela krafter så att jämviktsvillkor kan ställas upp i Y och X-led. Det kan även vara svårt att använda formlerna inom relativitetsteori då det är viktigt att veta vem som är observatören så att formeln kan användas korrekt. Ett tips är att inte göra sådana uppgifter på egen hand utan med andra! Det roliga i Fysik 1 är att arbeta med kretslopp, använda sig av lagar för att ställa upp ekvationer för att hitta spänningen eller strömmen i en del av kretsloppet. Man får dock vara noggrann med hantering av alla ekvationer eftersom det kan bli en del.

Vi finns i hela landet och erbjuder personlig läxhjälp i Malmö, Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala för att nämna några.

Få prisförslag

Förutsättningslöst och anpassat till er. Vi återkommer inom kort under kontorstid.

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.
Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort.
Här är en introduktion av Fysik 1 och Fysik 2 som en av våra duktiga studiecoacher skrivit:

Välj ett alternativ som passar er

Delad läxjälp My Academy

2 tim/lektion

Delad läxhjälp


 • Träffar er privata studiecoach från ledande universitet, i hemmet.
 • Klippkort eller kontinuerlig läxhjälp veckovis.
 • Delas med syskon/vän (en faktura per studiecoach)

fr. 210 kr / h elev


...

1,5 tim/lektion

Läxhjälp online


 • Träffa er privata studiecoach från ledande universitet, via vår egen onlineplattform.
 • Löpande läxhjälp veckovis, ingen bindningstid.
 • Möjlighet att spela in studietillfällen för repetition.

fr. 390 kr / h


...

2 tim/lektion

Läxhjälp plus


 • Träffa en av våra mest rutinerade studiecoacher i hemmet eller online.
 • Läxhjälp två gånger i veckan plus telefon/chatavstämning mellan lektionerna.
 • Egen Key Student Manager och månatlig avrapportering från coachen.

fr. 490 kr / h


My Academy erbjuder läxhjälp i bl.a. följande ämnen:
 • NO:

 • NO-ämnen Grundskolan,
 • Science 7-9
 • Allmän läxhjälp:

 • Allmän läxhjälp åk 1-6,
 • Allmän läxhjälp åk 7-9,
 • Samhällsorientering,
 • SO-ämnen Grundskolan,
 • SO-ämnen Gymnasiet,
 • Företagsekonomi,
 • Företagsekonomi Gymnasiet,
 • Programmering

Vill du veta mer om Läxhjälp?

Det går bra nu!

Fysikhjälp från My Academy

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist.

Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning.

My Academy-metoden, en pedagogisk beprövad metod.