För varje ny elev så skänker vi 400 kr till arbetet för flickors rätt till utbildning.
Gäller t o m 24/12.
Läs mer
Kom förberedd till hösttermin. Boka in någon av våra bästa studiecoacher redan nu - Boka här

Biologi 1 – läxhjälp

Läxhjälp i biologi! Få privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier

Fri rådgivning

Bli bättre på biologi med vår läxhjälp

Biologi kommer från latinska bio, som betyder liv och logos, som betyder lära. Biologi är alltså läran om allt levande, vilket kan innebära att man exempel studerar livets minsta byggstenar, celler, eller mer övergripande hur levande varelser fungerar, vilka funktioner de vitala organen och hur de hänger ihop. Inom biologi ingår även läran om hur hela ekosystem fungerar samt studerande av organismer. Alla levande varelser består av celler som i in tur består av byggstenar som proteiner men var går egentligen gränsen mellan det levande och det icke-levande? I denna kurs kommer du få bl.a. att lära dig om evolution, cellgenetik, system och ekologi.

Innehåll

En central del i biologi är ekologi, där man studerar hur olika ekosystem påverkar varandra samt människans fotavtryck på ekosystem. Du kommer få lära dig om ekosystemens uppbyggnad & struktur. Utöver det kommer du få lära dig om hur populationers storlek, biologisk mångfald och människan påverkar ekosystem samt hur ekosystemet påverkas och olika metoder för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling. Några typiska frågor är hur introducering av en främmande art i ett ekosystem kan påverka ekosystemet eller hur vissa arter använder sig av ekosystemet för att utbreda sig.

Förutom ekologi kommer du även introduceras till läran om genetik och celler. Genetik är ett övergripande område som omfattar bland annat celldelning, cellernas funktioner, virus, gener och DNA. Du kommer exempelvis få lära dig hur olika faktorer som påverkar ögonfärgen på en människa och hur det i praktiken fungerar. Gener är något som man ärver från sina föräldrar men exakt vilka gener man ärver från vilka föräldrar och varför är ett komplext system som delvist är slumpmässigt. Du kommer även få lära dig vad kromosomer & DNA är samt vilken struktur celler har och vad de består av. DNA kan betraktas som källkoden för levande varelser och den delen av DNA:et som ansvarar för att tillverka cellernas komponenter kallas för gener. Människans DNA liknar en bananflugas DNA upp till 60%.

Genetik går hand i hand med ett annat område i biologin, nämligen evolution. I detta område introduceras till teori som omfattar livets och arters uppkomst, hur de utvecklats genom tiden (vilket är definition på evolution). Du kommer få lära dig om släktträd och principer för att kategorisera levande varelser i olika områden. Genarvet är något som står till grund för evolution och en arts överlevnad. Ärvandet av gener är inte en felfri process och när en gen eller flera gener ändrats har en mutation skett. Det kan antingen vara till fördel eller nackdel för mottagaren, men evolution är när gener slumpvist över en lång tidsperiod ändrats till fördel för mottagaren. Gener kan även ändrats tillräckligt mycket över tid för att mottagaren ska kunna betraktas som en annan art. Genom teknologi går det att påverka genarvet och få fram växter som klarar av att växa i tuffare klimat.

Slutligen kommer du introduceras till ett arbetssätt som är typisk för biologer. Till detta innebär att studera organismer, arbeta med och identifiera naturvetenskapliga frågeställningar, förstå betydelsen av teoretiskt arbete för att testa och definiera modeller och teorier samt planera och genomföra fältstudier, till vilket tillhör prövning av teorier och att dokumentera observationer.

Vi finns i hela landet och erbjuder personlig läxhjälp i Malmö, Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala för att nämna några.

Få prisförslag

Förutsättningslöst och anpassat till er. Vi återkommer inom kort under kontorstid.

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.
Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort.
Här är en introduktion av Biologi 1 och Biologi 2 som en av våra duktiga privatlärare skrivit:

Välj ett alternativ som passar er

Delad läxjälp My Academy

2 tim/lektion

Delad läxhjälp


 • Träffar er privata studiecoach från ledande universitet, i hemmet.
 • Klippkort eller kontinuerlig läxhjälp veckovis.
 • Delas med syskon/vän (en faktura per studiecoach)

fr. 210 kr / h elev


...

1,5 tim/lektion

Läxhjälp online


 • Träffa er privata studiecoach från ledande universitet, via vår egen onlineplattform.
 • Löpande läxhjälp veckovis, ingen bindningstid.
 • Möjlighet att spela in studietillfällen för repetition.

fr. 390 kr / h


...

2 tim/lektion

Läxhjälp plus


 • Träffa en av våra mest rutinerade studiecoacher i hemmet eller online.
 • Läxhjälp två gånger i veckan plus telefon/chatavstämning mellan lektionerna.
 • Egen Key Student Manager och månatlig avrapportering från coachen.

fr. 490 kr / h


My Academy erbjuder läxhjälp i bl.a. följande ämnen:
 • NO:

 • NO-ämnen Grundskolan,
 • Science 7-9
 • Allmän läxhjälp:

 • Allmän läxhjälp åk 1-6,
 • Allmän läxhjälp åk 7-9,
 • Samhällsorientering,
 • SO-ämnen Grundskolan,
 • SO-ämnen Gymnasiet,
 • Företagsekonomi,
 • Företagsekonomi Gymnasiet,
 • Programmering

Vill du veta mer om Läxhjälp?

Det går bra nu!

Biologihjälp från My Academy

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist.

Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning.

My Academy-metoden, en pedagogisk beprövad metod.