Läxhjälp med studiecoach

Effektivt och målinriktat plugg – så jobbar en studiecoach

Effektivt och målinriktat plugg – så jobbar en studiecoach
24/02/2022 anders
studiecoach

Vi känner nog alla igen oss – högen av läxor växer och de första proven för terminen närmar sig. Hur ska man egentligen prioritera, var ska man börja och vilka mål är rimliga att sikta på? En studiecoach på My Academy arbetar enligt My Academy- metoden™, ett målinriktat arbetssätt som har fokus på resultat, uppföljning och studieteknik. Sno de bästa knepen – så här funkar det!


Mål

Att ha mål är viktigt. Det gäller både lång- och kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen kan handla om att klara av att lösa en viss typ av ekvationer eller kanske att förstå en viss del av grammatiken i spanska. De långsiktiga målen däremot, kan vara att höja ett betyg eller att komma in på en specifik utbildning.

När mål ska definieras kan det underlätta med hjälp från en utomstående vuxen som har insyn i skolans värld. My Academys studiecoacher inleder alltid nya samarbeten med att sätta ett övergripande mål tillsammans med familjen. ”Vad vill vi uppnå?”, ”var står vi idag?” och ”är det något som känns extra svårt?”, är frågor som elev, föräldrar och studiecoach tillsammans hjälps åt att svara på. Vid varje träff formulerar sedan studiecoachen och eleven konkreta mål på vägen – små steg som tillsammans kan räcka hur långt som helst.


Arbetssätt

Alla är olika och alla lär sig på olika sätt. Att lägga ner mycket tid på att plugga inför ett prov ger inte nödvändigtvis bra resultat. För att nå önskade resultat krävs en fungerande studieteknik och att motivationen att plugga finns.

My Academys studiecoacher är utbildade inom olika typer av studietekniker för att varje elev ska kunna hitta sitt eget sätt att plugga smart, och på så sätt få bästa möjliga förutsättningar. För vi vet att när skolarbetet går snabbare och är roligare, då kommer resultaten.


Uppföljning enligt en studiecoach

I slutändan är det resultaten som räknas och för det krävs kontinuerlig uppföljning. Det är viktigt att ständigt gå tillbaka till målsättningarna och utvärdera hur långt man kommit och utifrån det även se hur man ligger till – både för de lång- och kortsiktiga målen.

Vi älskar att göra saker noggrant, vilket också syns hos våra studiecoacher. För dem är resultat alltid en central faktor och därför utvärderar och rapporterar de varje läxhjälpstillfälle – för när framstegen går att se tydligt, blir det också roligare att fortsätta kämpa mot målen!


Att tänka på:

  • Sätt upp kortsiktiga mål samtidigt som ni skapar en långsiktig målbild. Det ger syfte åt skolarbetet, vilket i sin tur bidrar till ökad motivation och förbättrade resultat!
  • Testa er fram för att hitta vilken inlärningsstil som passar bäst. Vissa lär sig bäst genom att anteckna, andra genom att diskutera och några genom att göra något praktiskt. Att hitta en fungerande studieteknik kan vara nyckeln till både studieglädje, motivation och bättre betyg.
  • Det finns alltid utrymme för förbättring! Följ upp och utvärdera skolarbetet regelbundet. Det ökar både engagemanget och det blir lättare att identifiera vilka områden ni behöver lägga extra tid på.

Behöver ni en extra hand för att styra upp plugget hemma? Vi erbjuder läxhjälp såväl lokalt som studiehjälp online. Behöver du specifikt mattehjälp eller fysikhjälp så kan vi även hjälpa till med det. Våra studiecoacher är utbildade inom My Academy-metoden, en pedagogisk metod som utformats speciellt för att varje elev ska nå sin fulla potential! Kontakta oss så berättar vi mer. Lycka till med pluggandet!

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan