Läxhjälp med studiecoach

My Academy – Företagsvän till Plan International

My Academy är sedan 2021 företagsvänner med Plan International – en välgörenhetsorganisation som arbetar för kvinnors rätt till utbildning världen över. Tillsammans blir vi starkare i kampen för jämställdhet.

Företagsvänner sedan 2021

I Sverige har alla lika rätt till gratis utbildning, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det tycker vi är fantastiskt, men vi förstår även att det ser annorlunda ut i andra delar av världen. Därför har vi tagit ett initiativ tillsammans med Plan International om att ingå ett långsiktigt partnerskap som företagsvänner. Genom partnerskapet till Plan International stödjer vi deras verksamhet löpande genom bidrag och insatser.

Varför Plan International

Plan International är en välgörenhetsorganisation vars fokus är att hjälpa utsatta flickor i andra delar av världen. Deras huvudfrågor är utbildning, jämställdhet och barnäktenskap. För oss på My Academy känns det som en självklarhet att arbeta tillsammans med Plan, för att kunna göra skillnad utanför Sveriges gränser. Alla ska ha lika rätt till utbildning.

Jämställdhet börjar med utbildning

Idag går över 130 miljoner flickor inte i skolan. Flickor är överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsaker kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.

Så kan du bidra till Agenda 2030

Mål 4 i FNs Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla och berör bland annat att utrota diskriminering i utbildning och att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. Bli kund på My Academy och var med och bidra till att uppnå Agenda 2030.

Så arbetar Plan International med utbildningsfrågor

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till en trygg och bra utbildning. Trots det går 262 miljoner barn i världen inte i skolan. Dessutom är det många barn som inte får de grundläggande kunskaper de har rätt till eftersom utbildningen är för dålig. De som oftast går miste om utbildning är flickor, barn med funktionsnedsättningar, barn från minoritetsgrupper och barn som lever i fattiga och avlägsna områden. Det får allvarliga konsekvenser för deras familjer, samhället och hela landet.

Utbildning är för många barn och unga möjligheten till ett bättre liv. Barn som får utbildning har större möjlighet att ta sig ur fattigdom och försörja sig som vuxna. Dessutom minskar risken att giftas bort och bli gravid som barn för flickor som går i skolan. Flickor som själva gått i skolan låter också oftare sina egna barn få en utbildning.

Alla barn har rätt att få bra utbildning i en trygg miljö, från första klass ända till studenten. Därför kämpar Plan International för att alla barn ska få gå i skolan, oavsett var i världen de bor. Det gör dem genom att arbeta med barn och deras familjer, till exempel genom att förklara för föräldrarna hur viktig skolan är för deras barn. Plan International försöker också påverka politiken från lokal till internationell nivå.

Läs gärna mer om hur Plan International arbetar med utbildningsfrågor här.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

  • 94% Kundnöjdhet
  • 9 av 10 höjer betygen
  • +15 000 kunder
  • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

    Kom igång med läxhjälpen!

    Intresseanmälan