Läxhjälp med studiecoach

Så hjälper du ditt barn mot bättre resultat i skolan: 5 enkla tips!

Så hjälper du ditt barn mot bättre resultat i skolan: 5 enkla tips!
24/02/2022 anders
bättre resultat

Tycker du att det är svårt att veta hur du bäst hjälper ditt barn med läxorna? Många föräldrar får höra att det bästa sättet att hjälpa sitt barn att få högre betyg – är att få barnet att plugga mer. Men det är inte sant. Det gäller att plugga smartare! Med rätt studieteknik går läxorna snabbare och resultatet blir bättre. Just därför har vi tagit fram vår pedagogiska metod, My Academy metoden. Den är baserad på forskning som visar hur du bäst skapar bättre resultat vid inlärning och utgår från mål och uppföljning


1. Bättre resultat med ett långsiktigt mål

Det är viktigt att specificera vad elevens mål är. När eleven har konkretiserat målet med läxläsningen, blir det enklare att hålla motivationen uppe. Därför pratar studiecoachen ihop sig med dig som förälder och eleven och tillsammans sätter ni upp ett tydligt långsiktigt mål. Målet bör vara ungefär en termin eller ett läsår bort. Det kan vara ett emotionellt mål som att tycka att skolan ska bli roligare till mer konkreta mål, som att nå ett högre betyg. Det är viktigt att det är rimligt att uppnå under den tidsperiod som ni har bestämt.


2. Kortsiktigt mål

För att upprätthålla fokus på det långsiktiga målet som ligger i framtiden behövs också kortsiktigare mål. Vad som ska uppnås vid varje läxtillfälle. Sätt därför delmål varje vecka som fungerar som mindre mål på vägen mot det långsiktiga målet. Delmålet kan vara att förstå ett avsnitt i matteboken, komma ikapp eller att göra veckans läxa. Det viktiga är det är en del på vägen mot det långsiktiga målet.


3. Studieteknik, motivation och ämneskunskap

Varje studietillfälle ska innehålla element från studieteknik, motivation och ämneskunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för inlärning nu och i framtiden. Lär känna ditt barn och lotsa dem genom olika studietekniker för att ta reda på hur eleven lär sig bäst, detta ger dem också en grund att stå på för fortsatta studier längre fram. Jobba med motivationen varje vecka och hitta vad som inspirerar ditt barn. Försök lyfta det specifika ämnet till en ny nivå, kanske älskar ditt barn Zlatan? Varför inte läsa en text på engelska om honom! Det räcker inte med att endast jobba med studieteknik och motivation, ämneskunskapen behöver såklart också finnas där. Med ämneskunskapen så kan du förklara utifrån olika infallsvinklar för att eleven verkligen ska förstå och kunna applicera i andra sammanhang.


4. Återkoppling

För att målen ska bli så effektiva som möjligt är det viktigt att stanna upp, se var man är någonstans och om man är på väg åt rätt håll. Ta 15 minuter efter varje studietillfälle och prata om vad ni har lärt er idag, prata om vad som gick bra och vad som kan förbättras till nästa tillfälle. Ett perfekt tillfälle för att ta reda på hur ditt barn ligger till just nu och i relation till målet.


5. Ta hjälp av en studiecoach

Vi på My Academy har under 12 års tid hjälpt tusentals elever med motivation och studieglädje. Med hjälp av våra handplockade studiecoacher tar vi fram en individuell plan som funkar för dig. Oavsett om du vill höja ett specifikt betyg eller vill få bättre studieteknik och motivation kan vi hjälpa till med det. Läs mer om våra olika upplägg här!

Det är My Academy Metoden som gör att vi kan jobba på ett strukturerat sätt för att hjälpa varje elev nå bättre resultat i skolan och anledningen till att vi har 94% nöjda kunder genom vår läxhjälp. Alla våra studiecoacher är utbildade i metoden och använder sig av den vid varje läxhjälpstillfälle. Kontakta oss så berättar vi gärna mer! 0771-46-00 00

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan