Läxhjälp med studiecoach

Grit – påverka ditt barns ”jävlar anamma”

Grit – påverka ditt barns ”jävlar anamma”
24/02/2022 anders
grit

Så hjälper du ditt barn mot bättre resultat i skolan!

En egenskap som nyligen har lyfts fram som extra betydelsefull för inlärningsförmågan är det som på engelska kallas ”grit”. På svenska skulle vi kunna säga driv, kämparanda – eller ”jävlar anamma”. Och det går att stärka den egenskapen hos sitt barn.


Begreppet ”grit” myntades av den amerikanska psykologen Angela Duckworth, som beskriver det som ”en passionerad och uthållig inställning till långsiktiga mål” eller ”att leva livet som om det är ett maraton, inte ett sprinterlopp.” Det finns ingen exakt svensk översättning, men närmast kommer nog begrepp som ihärdighet, driv, kämparanda och ”jävlar anamma”.

Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap, har skrivit en bok i ämnet som heter just ”Hjärna, gener och jävlar anamma”. Hans forskarlag har kommit fram till att egenskapen är ärftlig – men bara delvis. Den går att förbättra med yttre stimulans, menar han.

En anledning till att forskarna har valt att undersöka grit noggrannare är att det kan finnas en tendens att egenskapen inte uppmuntras naturligt numera. Med ständigt tillgängliga sociala medier och deras snabba kickar kan det byggas upp ett större motstånd mot att kämpa för en belöning som ligger längre fram i tiden. Utvecklingen och framstegen som vi har gjort för att göra livet enklare för oss har också en baksida: de påverkar vår benägenhet att kämpa.


Påverka ditt barns grit

Grit kan påverkas av omgivningen, menar Torkel Klingberg och andra forskare. Det här kan du som förälder göra:

  • Ge omedelbar återkoppling – på ett nyanserat sätt. Beröm är viktigt, men undvik att säga att barnet är duktigt oavsett insats. Avsikterna må vara goda men man riskerar att lära barnet att det går lika bra att ge upp när uppgifterna blir lite svårare.
  • Den feedback du ger ska därför innehålla både positiv och negativ information; peka på något som barnet gjorde bra och något som skulle kunna förbättras.
  • Det är mycket värdefullt att få beröm för att man anstränger sig – berömmet ska alltså inte enbart kopplas till resultatet – det signalerar att det är viktigt att man kämpar. Det gör att barnet inser vikten av att träna för att lyckas.
  • Förklara för ditt barn att hjärnan är formbar och kan påverkas genom att man anstränger sig.
  • Studier visar att barn som ägnar sig åt organiserade aktiviteter utanför hemmet, som balett- eller hockeyträning, har mer grit än de som inte gör det. Som förälder kan du därför uppmuntra och göra sådana aktiviteter lättillgängliga.
  • Det är också bra att vara medveten om vilka ord man använder. En elev som inte lyckas prestera bra inom exempelvis matematik skulle kunna tänka ”jag är dålig på matte” om sig själv. Men vad händer om samma elev istället tänker ”jag är svag på matte”? Det kan tyckas vara en hårfin skillnad, men den kan spela stor roll för elevens inställning; att se sig som svag istället för dålig ger en signal om att det är något som går att förändra, att det går att bli starkare på matte.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan