Läxhjälp med studiecoach

Studieteknik & studiehjälp – kom förberedd till proven!

studieteknik

Behöver du hjälp med dina studier? My Academy är ett av de största läxhjälpsföretagen i Sverige. Lär dig studieteknik och strukturera dina studier med våra studiecoacher.

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Studieteknik – effektiv inlärning

I My Academys läxhjälp är utvecklingen av elevens studieteknik alltid närvarande, oavsett vilket ämne som studeras! Studieteknik innebär processen för inlärning och är något som många elever ofta kan förbättra. Med en bra studieteknik blir inlärningen maximerad vilket leder till bättre förståelse, snabbare inlärning och mindre stress. 

En effektiv studieteknik är därför avgörande för goda resultat och det finns ett flertal metoder och strategier för att underlätta och effektivisera inlärningen. Genom att helt enkelt plugga smartare blir inlärningsprocessen betydligt kortare och resultaten avsevärt bättre, oavsett ämne. Studieteknik är alltså en grundläggande del i pluggandet och skulle kunna beskrivas som en genväg till effektiv inlärning, något man har nytta av hela livet.

Inlärning är alltid högst individuell och beroende av många faktorer, därför erbjuder My Academy skräddarsydda upplägg för att passa individuella behov och förutsättningar. Våra studiecoacher hjälper till att ta fram taktiker och metoder för att få ut maximala resultat av studierna, och därmed snabbt effektivisera inlärningen. 

Studiehjälp – pedagogisk undervisning

Om du pluggar i grundskolan och gymnasiet så kan du ta del av läxhjälpen från våra engagerade studiecoacher. Studiehjälp bedrivs i orterna Helsingborg, Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vi kan erbjuda läxhjälp online till elever i hela Sverige. Studiehjälp bygger på coachning från unga studenter som snabbt kan sätta sig in i elevens situation och har fräscha ämneskunskaper. 

Vi vill att varje elev ska nå sin fulla potential. Att hjälpa eleven erhålla bättre betyg och få högre resultat på proven är en självklarhet från vår sida. Med pedagogisk studiehjälp får eleven lära sig struktur och planering, vilket inte bara höjer ett enskilt betyg utan även ger långsiktiga studieresultat. Vi menar att studiehjälp lägger grunden för en studieteknik som effektiviserar och underlättar skolgången. Men även att det bygger självförtroende och självkänsla som stärker individen.

Studiecoacher från ledande universitet

Vi rekryterar endast studiecoacher från ledande universitet, Handelshögskolor och Tekniska Högskolor från respektive orter. Vi erbjuder läxläsning och studiehjälp i alla vanliga skolämnen och kan hjälpa till med förberedelser inför nationella prov samt högskoleprovet. Enligt en Novusundersökning som gjordes 2014 så känner 7 av 10 en ökad motivation att nå högre resultat med hjälp av My Academy.

Vanliga frågor och svar

Studieteknin & studiehjälp

 • Hur arbetar My Academy med studiehjälp & studieteknik?

  Principen för studiehjälpen är enkel. Våra studiecoacher börjar alltid med en behovsbedömning, med målet att skräddarsy efter elevens utmaningar och mål.

  Vid rekrytering av nya studiecoacher utbildas alla inom vår egna pedagogik för studiehjälp, framtagen av pedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen bygger på hur man på enklaste sätt tar till sig kunskap, vi kallar det för inlärningsmetod. Samtliga våra studiecoacher tillämpar My Academy-metoden.

 • Pluggar smarta personer mer?

  Nja, inte alltid! Ofta handlar inte studieresultat om hur många timmar du lägger på att studera, utan istället hur effektivt du gör det! Smarta personer, som får höga betyg, pluggar kanske till och med mindre. De har däremot lärt sig vilken inlärningsmetod som fungerar.

  En vanlig metod som är oerhört effektiv är att förklara och lära ut sina kunskaper till andra. Det är inte heller så konstigt, om du kan berätta andragradsekvationer för din kompis, kan du garanterat förstå dem på provet. Testa!

 • Hur kan man bli bättre på att plugga?

  Det finns inte ett rätt sätt för att jobba upp sin studieteknik, det är högst individuellt. Men fundera på vad du har för mål och visualisera vad du vill uppnå. Har du kanske ett drömyrke som kräver vissa kunskaper inom ett specifikt ämne?

  Att sätta upp mål för sig själv fungerar, det hjälper en att behålla sitt fokus och komma ihåg varför betyg och skolan är viktig. Prova att sätta upp delmål och långsiktiga mål – exempelvis att få godkänt på nationella proven som i sin tur kan leda till antagning på sin drömutbildning.

5 tips för effektiv studieteknik från My Academy

 1. Sätt mål. Tydliga mål underlättar processen. Börja med ett stort mål som du sedan delar upp i mindre delmål, då blir situationen mer överskådlig och lättare att planera.
 2. Underlätta inlärningen med hjälpmedel. En kalender för planering och översikt är ett väldigt användbart redskap. Testa mind-maps, markera viktiga stycken med färgpennor och gör listor med nyckelord. Det finns många enkla metoder som avsevärt kan förenkla inlärningen.
 3. Variera repetitionen. Att repetera information på olika sätt ökar förutsättningarna att minnas den. Läs, skriv, lyssna, diskutera eller rita för att öva in. Prova även att förklara som om du undervisade någon annan, det har visat sig vara en mycket effektivt minnesteknik och visar även snabbt vilka områden som behöver mer övning.
 4. Ta pauser. Hjärnan kan endast fungera med fullt fokus under kortare perioder. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum ta korta pauser för att behålla koncentrationen. Ibland kan det räcka med att byta inlärningsmetod.
 5. Glöm inte sömnen. Ge dig själv optimala förutsättningar att lära dig, se till att vara ordentligt utvilad för att kunna bibehålla koncentration. Lägg dig i tid och försök behålla en jämn dygnsrytm. Det är när vi sover som hjärnan bearbetar och hanterar information från dagen.

Så anpassar du studietekniken – efter högstadiet och gymnasiet

Den största skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet är att man läser fler ämnen parallellt i grundskolan. Exempelvis är det obligatoriskt med slöjd, hemkunskap, idrott och musiklektioner – som alla väger in i slutbetygen. Fler ämnen betyder ofta fler läxor, och då gäller det att plugga smart för att hinna med. Att plugga smart innebär vanligtvis att man arbetar upp en framgångsrik studieteknik, något som My Academy gärna hjälper till med. 

Högstadiet

Det viktigaste för att lyckas med sina studier på högstadiet är att lära sig att prioritera och planera sina uppgifter. Använd en kalender för att notera när uppgifterna ska vara klara, men även när du borde påbörja dem för att undvika stress. Det är inte ovanligt att elever i högstadiet har flera prov under samma dag eller vecka, därför är planering A och O för att hinna med plugget. Att prokrastinera sina läxor är sällan en bra idé, bestäm dig istället för att ta tjuren i hornen och påbörja den minst roliga uppgiften. Du kommer tacka dig själv när den är avklarad, och borta ur vägen. Då kan du lägga all din tankekraft på det du tycker är roligt och få upp motivationen.

Gymnasiet

Även om studietekniken inte skiljer sig så drastiskt, så får du ofta mer håltimmar och fritid under gymnasiet. Lockelsen att ta sovmorgon, hänga med kompisar eller titta på film kan vara stark, men det gynnar dig sällan i längden. Genom att sätta en tydlig ram för sig själv om vilka tider som ska dedikeras till plugg och läxor och vilka som faktiskt är ledig tid, kommer du arbeta in hälsosamma rutiner som leder till studieresultat. 

Så funkar det

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

2. Personlig matchning

Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

4. Utvärdering & uppföljning

Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan