Läxhjälp med studiecoach

Privatlärare – för hjälp med läxor

hjalp-med-laxor

Lär dig mer om My Academys verksamhet, hur våra privatlärare arbetar samt hur du kan få hjälp med läxor utifrån My Academy-metoden™ .

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Privatlärare – få bättre studieresultat med privatlektioner

My Academy är ett av Sveriges största läxhjälpsföretag som varit verksamma i över 10 år. Vi har över tusen engagerade och ambitiösa privatlärare inom alla områden, vare sig det gäller matematik, samhällsorientering, språk eller naturvetenskapliga ämnen. Vi kallar våra privatlärare för studiecoacher. Med en studiecoach, eller privatlärare, kan ditt barn ta del av hemundervisning i form av privatlektioner för att nå sina mål i skolan.

Privatlektioner som ger resultat

Elever som tar del av privatlektioner från våra studiecoacher höjer inte endast märkbart betygen. De arbetar även upp en effektiv studieteknik och studieglädje. Många som söker efter privatundervisning upplever att sin lärare eller professor sällan har tid att fånga upp de elever som behöver extra hjälp. Dessutom kan skolan ibland vara en stökig plats där det är svårt att fokusera. Med privatlektioner som ges i hemmet finns det färre distraktioner och det skapas ett utrymme för mer disciplin, vilket väcker en vilja om att lära sig mer. Att investera i privatlektioner kan ge fantastiska möjligheter även efter studierna i högstadiet eller gymnasiet. Ofta är det avgörande för slutbetygen eller högskoleprovet, som i sin tur är vägen till drömutbildningen. Med My Academy’s engagerade privatlärare ges en stabil grund att stå på. En grund som finns kvar långt efter studietiden. Plugghjälp som ger resultat – helt enkelt!

Hjälp med läxor – så går det till

My Academy har hjälpt elever med läxorna i över tio år och levererar hjälp med läxor i en mängd ämnen och nivåer. Allra vanligast är matematik, fysik, kemi och läxhjälp inom moderna språk. Tveka inte att höra av er till oss, vi kan hjälpa till med de flesta ämnena.

Vi brinner för att alla elever ska nå sin fulla potential. För att varje elev ska få precis den hjälp med läxor som de behöver börjar vi alltid med en noggrann behovsbedömning som utgår från elevens nuvarande färdigheter, nivå och mål. Sedan utför vi alltid en personlig matchning mellan eleven och studiecoachen, för att eleven ska få bästa möjliga plugghjälp.

Oavsett anledningen bakom till att ni behöver hjälp med läxor kan vi tillgodose och förhoppningsvis överträffa era behov och förväntningar. När våra studiecoacher ger hjälp med läxor, eller plugghjälp, fokuserar de alltid på ämneskunskaper, motivation och studieteknik för att långsiktigt förbättra elevens förutsättningar.

Privatundervisning för alla elever oavsett nivå

Förr var privatundervisning i hemmet i hög grad förunnat de som hade rätt kontakter och ekonomiska förutsättningar. Vår förhoppning är att alla elever i Sverige ska nå sin fulla potential. Att få studiehjälp och privatundervisning av en engagerad studiecoach från är ett bra steg på vägen.

Visste du att enligt en Novusundersökning gjord 2014 har vi 94% nöjda kunder? Där 7 av 10 når högre resultat och lika många känner ökad motivation!

Vanliga frågor och svar

Pedagogik

 • Vilka fördelar kan en elev få av hjälp med läxor?

  Elever som ligger på gränsen mellan underkänt och godkänt drar stor nytta av att få hjälp med läxor efter skolan. Men det finns även elever som vill höja ett betyg från C till A som använder sig av My Academys plugghjälp, vanligtvis för att lyckas komma in på sin drömutbildning. 

 • Vad skiljer privatlektioner och privatundervisning åt?

  Privatlektioner samt privatundervisning kan ses som synonymer. 

 • För vem passar hemundervisning?

  Begreppet hemundervisning kan syfta på två olika saker: antingen hemundervisning som genomförs efter ordinarie utbildning, eller som en ersättning till fysisk skolundervisning. Hemundervisning med My Academy är alltid ett komplement till den svenska skolan som finns till för att hjälpa elever som oftast vill prestera bättre i skolan. 

 • Vad gör en privatlärare?

  En privatlärare som är anställd på My Academy är en toppstudent på ett av Sveriges ledande universitet som hjälper yngre elever att nå sina mål i skolan. Med en privatlärare upplevs skolan ofta mindre jobbig och stressig, eftersom privatläraren alltid lär ut studieteknik vid sidan av ämneskunskaperna. En privatlärare, eller studiecoach som vi kallar dem, ger privatundervisning efter skoltid och rapporterar löpande till föräldrarna om elevens utvecklingskurva.

 • Var kan jag få läxhjälp?

  My Academy erbjuder läxhjälp både i hemmet och online. Vi har störst fysisk närvaro i de största studentstäderna samt i Stockholm. För dig som bor i en mindre ort har vi tagit fram en digital plattform för pedagogisk läxhjälp online.

 • Hur lång är en privatlektion?

  En privatlektion varar i 2 timmar eller 90 minuter beroende på om läxhjälpen är online eller i hemmet.

 • Hur hjälper My Academy elever med läxor?

  Principen för studiehjälpen är enkel. Våra studiecoacher börjar alltid med en behovsbedömning, med målet att skräddarsy efter elevens utmaningar och mål.

  Vid rekrytering av nya studiecoacher utbildas alla inom vår egna pedagogik för studiehjälp, framtagen av pedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen bygger på hur man på enklaste sätt tar till sig kunskap, vi kallar det för inlärningsmetod. Samtliga våra studiecoacher tillämpar My Academy-metoden.

Vad är hemundervisning?

Tidigare har hemundervisning förknippats med extrahjälp för elever som ligger efter med skolarbetet. Sedan 2007 har hemundervisning ökat och fått en helt annan innebörd. Idag handlar det i vanliga fall om att en engagerad studiecoach, med aktuella ämneskunskaper, kommer hem till eleven och hjälper denne att nå sina mål.

Oavsett om eleven vill få godkänt i ett ämne eller högsta betyg har My Academy en studiecoach som hjälper eleven att nå sina mål. My Academy är läxhjälpsföretaget som satt den moderna formen av hemundervisning på kartan.

Vad är en läxhjälpare?

På My Academy kallar vi våra läxhjälpare för studiecoacher, men det är i princip samma sak. Det som skiljer sig mellan oss och andra läxhjälpsföretag i branschen är att vi är ensamma om att endast anställa studenter från ledande universitet. Därför kan du vara säker på att din läxhjälpare från My Academy har färska ämneskunskaper, stor förståelse för studieteknik och kan hjälpa dig med läxorna på bästa sätt!

Så arbetar våra privatlärare med My Academy-metoden™

My Academys hjälp med läxor börjar med att ni som familj får ett erbjudande om en handplockad privatlärare. Studiecoachen inleder sedan det första tillfället med att lära känna eleven, dennes mål och nuvarande situation. Tillsammans fyller eleven och studiecoachen i en nulägesbedömning för att kunna följa upp utvecklingen och resultaten efter undervisningen. 

Under privatlektionen arbetar eleven med sina läxor och studiecoachen stöttar samt ger tips. Coachen arbetar även med uppgifterna för eleven som behöver hjälp med läxor. Studiecoacherna fokuserar på ämneskunskap, men naturligtvis även studieteknik och motivation. 

My Academy har i samarbete med superpedagogen Thomas Holmqvist tagit fram en inlärningsmetod baserad på forskning kring hur man på enklaste sätt tar till sig kunskap. Våra unga och engagerade studiecoacher tillämpar My Academy-metoden™ vid varje läxhjälpstillfälle för att skapa en struktur när de jobbar med elever som behöver hjälp med läxor. Dessutom kan du vara trygg med att vi alltid kontrollerar läxhjälparens bakgrund mot brottsregistret.

Så funkar det

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

2. Personlig matchning

Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

4. Utvärdering & uppföljning

Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan