Läxhjälp med studiecoach

Läxhjälp i gymnasiet

laxhjalp-kemi

 My Academy erbjuder sedan 2005 läxhjälp i gymnasiet. Vi hjälper dig med både betyg och studiemotivation!

Höj betygen på gymnasiet med vår läxhjälp

 • Vi har hjälpt elever med läxhjälp sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Sedan 2005 har vi hjälp elever i gymnasiet med läxhjälp. Genom vår långa erfarenhet, kombinerat med en exceptionell matchning mellan studiecoach och elev ger vår läxhjälp synliga resultat. Vi utgår alltid från elevens nuläge för att fastställa vilka behov, utmaningar och förutsättningar som finns för att läxhjälpen ska bli allra bäst. Gymnasieelever som vänder sig till My Academy höjer inte bara betygen, utan får studiemotivation och vågar drömma om framtida utbildningar samt yrken som tidigare känts onåbara. Även på gymnasienivå erbjuder vi allmän läxhjälp samt ämnesspecifik studiehjälp. Vi har studiecoacher redo inom alla gymnasieämnen, men våra populäraste är: professionell mattehjälp, läxhjälp i moderna språk, läxhjälp i programmering, inför nationella proven eller läxhjälp i naturvetenskap.

Personlig studiehjälp på dina villkor

Ni kan få läxhjälp antingen hemma hos er eller digitalt via vår specialdesignade plattform för läxhjälp online. Elever matchas med en studiecoach utifrån ämneskunskap, mål och behov för att göra vår läxhjälp så bra som möjligt. Tack vare vår noggranna matchningsprocess ökar chanserna för att er hjälp med läxor blir både rolig och givande. Vi har flera stöttande och engagerade privatlärare som gärna hjälper dig med studierna. Samtliga är högpresterande studenter på något av Sveriges främsta universitet.

Vi finns i hela landet och erbjuder personlig läxhjälp i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala för att nämna några.

Missa inte

Räkna ut meritvärde

Har du börjat fundera över vidare studier? Läs My Academys guide för hur du kan räkna ut meritvärde samt vilka kurser som ger maximalt med meritpoäng!

Så funkar det: Läxhjälp på gymnasiet med My Academy

 • Eleven och läxhjälparen träffas normalt en gång i veckan i hemmet eller online.
 • Tillsammans kommer de överens om såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.
 • Er studiecoach kommer skicka en skriftlig rapport till dig som förälder efter varje studietillfälle.

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist.

Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Ta del av My Academys inlärningsmetod och höj betygen vid nästa provtillfälle! 

Vill du höja dina betyg och få studiemotivation?

Kontakta oss för personlig läxhjälp redan idag.

Vanliga frågor och svar

Läxhjälp alla åldrar/nivåer

 • Hur hjälper My Academy elever med läxor?

  Principen för studiehjälpen är enkel. Våra studiecoacher börjar alltid med en behovsbedömning, med målet att skräddarsy efter elevens utmaningar och mål.

  Vid rekrytering av nya studiecoacher utbildas alla inom vår egna pedagogik för studiehjälp, framtagen av pedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen bygger på hur man på enklaste sätt tar till sig kunskap, vi kallar det för inlärningsmetod. Samtliga våra studiecoacher tillämpar My Academy-metoden.

 • Hur går ett studietillfälle till?

  My Academys studiecoach kommer antingen hem till er eller träffas på en annan lämplig plats så som skolan eller ett bibliotek. Till varje tillfälle tar eleven med sig sina läxor eller annat material att arbeta med. Vid första tillfället går er studiecoach tillsammans med eleven igenom vårt specialframtagna analysverktyg – My Academys nulägesbedömning och utvecklingsplan. Utifrån den tar de tillsammans fram långsiktiga mål samt bestämmer hur de ska jobba inom ämneskunskap, studieteknik och motivation.

  Inför varje tillfälle sätter studiecoach och eleven upp kortsiktiga mål som sedan följs upp i en rapport som ni får ta del av efter varje tillfälle. Rapporten kan du läsa direkt i din smartphone eller genom att logga in på vår interaktiva plattform My Whiteboard. På så sätt blir det lätt att följa resultaten!

 • Hur kvalitetssäkrar My Academy sina studiecoacher?

  Gemensamt för alla våra studiecoacher är starka ämneskunskaper, förmåga att förmedla dem och ett stort engagemang för barn och ungdomar. Vi säkerställer profilerna genom en gedigen rekryteringsprocess, kontinuerlig uppföljning och tydlig arbetsstruktur via My Academy-metoden™.

  Så här väljer vi våra studiecoacher:

  • Vi söker främst studenter med ett genuint intresse för att lära ut.
  • Samtliga studiecoacher genomgår en telefonintervju följt av en personlig intervju inklusive ett pedagogiskt test. Syftet med testet är att säkerställa att de har förmåga att lära ut och starka ämneskunskaper.
  • Alla blivande studiecoacher blir bakgrundskontrollerade mot brottsregistret med prickfritt resultat.
  • Samtliga genomgår utbildning för att kunna jobba i enlighet med My Academy-metoden™.

Så funkar det

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

2. Personlig matchning

Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

4. Utvärdering & uppföljning

Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan