My Academy – Störst i Sverige på läxhjälp

0771-46 00 00

Idag: 09.00 - 19.00

Idag: 09.00-19.00

Idag: 09.00-19.00

Idag: 09.00-18.00

Idag: 9.00-17.00

Idag: 12.00-17.00

Idag: 12.00-17.00

Personlig läxhjälp hemma eller online.

Läsår

En gång i veckan, 39 tillfällen

fr. 445 kr

per timme

Beställ

Läxhjälp enligt den pedagogiska My Academy-metoden

Välj när du vill starta tjänsten

Personligt utvald studiecoach

Utvecklingsrapport med feedback efter varje lektion

Nöjdhetsgaranti

Uppehåll vid jul- och sommarlov

Termin

En gång i veckan, 22 tillfällen

fr. 465 kr

per timme

Beställ

Läxhjälp enligt den pedagogiska My Academy-metoden

Välj när du vill starta tjänsten

Personligt utvald studiecoach

Utvecklingsrapport med feedback efter varje lektion

Nöjdhetsgaranti

Uppehåll vid jul- och sommarlov

Vi erbjuder även andra flexibla upplägg.

Ring oss på 0771-46 00 00 för mer information.

Hur går det till?

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har. Ring våra rådgivare på 0771-46 00 00 eller fyll i en intresseanmälan här.

2. Personlig matchning

Nu börjar matchningen! Vi har tusentals studiecoacher och väljer ut den som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Nu börjar resan mot bättre resultat, ökad motivation och studieglädje! Prova på i 14 dagar.

Våra kunder är nöjda. Mycket nöjda.

My Academy-metoden

Redan vid första läxhjälpstillfället gör studiecoachen en nulägesanalys ihop med eleven. Tillsammans sätter de upp ett långsiktigt mål, vad vill eleven uppnå med tjänsten? Målet bryter studiecoachen sedan ner i kortsiktiga tillfällesmål. Vad ska vi uppnå när vi ses idag? Efter varje tillfälle rapporterar studiecoachen hur det har gått till familjen på Mina Sidor.

Illustration av MyAcadamys modell

Våra studiecoacher är förebilder

Våra studiecoacher studerar vid de främsta universiteten och högskolorna och är rekryterade utifrån sina ämneskunskaper, insikter i studieteknik och förmågan att inspirera och motivera. Vi matchar varje elev individuellt med en studiecoach enligt behov och mål.

Bild på elev och pedagog

Du kan följa utvecklingen hela tiden

Som förälder kan det vara intressant att få en objektiv bild av hur utvecklingen med läxhjälpen går. Därför kan du följa resan som pågår via Mina Sidor. Studiecoachen rapporterar efter varje tillfälle hur det gått med studieteknik, ämneskunskap, motivation osv. På så sätt får du en snabb överblick över hur utvecklingen går framåt.

Vill du veta mer?