Läxhjälp med studiecoach

Intresseanmälan

Skicka en intressanmalan eller räkna själv ut pris via vår kalkylator.

Få prisförslag

 • Våra rådgivare ringer upp inom 24 timmar.

  Vanliga frågor

  FAQ Läxhjälp

  • Hur kommer jag igång med läxhjälp?

   Det är lätt att komma igång! Hör av dig till oss på 0771-46 00 00 eller info@myacademy.se.

   Vi lyssnar till era behov och önskemål och föreslår ett upplägg. Därefter påbörjas processen av att hitta en studiecoach som passar just era behov. När ni har accepterat studiecoachen kommer privatläraren höra av sig för att bestämma tid och plats det första tillfället.

   Sedan är ni igång!

  • Vad är My Academy-metoden™?

   För att kunna erbjuda verkligt kvalitativ och effektiv läxhjälp har vi tillsammans med experter i området tagit fram ett eget pedagogiskt upplägg. Detta utgår från forskning kring hur resultat bäst skapas vid inlärning.

   Metoden består av tre nyckelkomponenter:

   1. Tydlig målsättning
   2. Effektiv arbetsstruktur
   3. Kontinuerlig uppföljning

   Inför varje tillfälle sätts kortsiktiga mål inom ämneskunskap, studieteknik och motivation som sedan följs upp. Syftet är att skapa långsiktiga resultat och inte bara kortsiktig ämneskunskap. Alla studiecoacher genomgår vår introduktionsutbildning för att lära sig använda My Academy-metoden vid varje läxhjälpstillfälle. Läxläsningen utgår alltid ifrån de pedagogiska verktyg som vi förser studiecoachen med. Läs mer om vår pedagogik och hur vi hjälper till med läxor här.

  • Inom vilka ämnen kan man få läxhjälp?

   Vi erbjuder läxhjälp i de flesta skolämnen, till exempel matematik, NO-ämnen som fysik och språk. Här har vi samlat några av de populäraste ämnena för läxhjälp. Det är även möjligt att få hjälp med ”allmän läxhjälp” till och med nionde klass. Då hjälper studiecoachen eleven generellt med läxläsningen där det behövs.

  • Hur arbetar My Academy med uppföljning?

   Varje tillfälle utvärderas och rapporteras. Efteråt kan förälder, elev och studiecoach via nätet se hur eleven utvecklas, vad målbilden är och vad som finns kvar att jobba med.

   Med jämna mellanrum skickar vi även ut en utvärdering till våra kunder om deras studiecoach. Dessa hjälper våra studiecoacher att utvecklas.

  • Hur kvalitetssäkrar My Academy sina studiecoacher?

   Gemensamt för alla våra studiecoacher är starka ämneskunskaper, förmåga att förmedla dem och ett stort engagemang för barn och ungdomar. Vi säkerställer profilerna genom en gedigen rekryteringsprocess, kontinuerlig uppföljning och tydlig arbetsstruktur via My Academy-metoden™.

   Så här väljer vi våra studiecoacher:

   • Vi söker främst studenter med ett genuint intresse för att lära ut.
   • Samtliga studiecoacher genomgår en telefonintervju följt av en personlig intervju inklusive ett pedagogiskt test. Syftet med testet är att säkerställa att de har förmåga att lära ut och starka ämneskunskaper.
   • Alla blivande studiecoacher blir bakgrundskontrollerade mot brottsregistret med prickfritt resultat.
   • Samtliga genomgår utbildning för att kunna jobba i enlighet med My Academy-metoden™.
  • Kan jag dela läxhjälp med andra?

   Det går alldeles utmärkt att dela vår tjänst med andra (dock inte med onlinetjänsten). För att säkerställa det pedagogiska inlärandet och att varje elev ges tillräckligt med tid går det bra att vara upp till tre elever per tjänst. Hitta en klasskamrat, ett syskon eller vän att dela med!

   Det innebär att kostnaden för tjänsten delas upp och en faktura skickas separat till varje familj för sin del av kostnaden. Kontakta oss på info@myacademy.se eller 0771-46 00 00 för mer information.

  • Var erbjuder ni läxhjälp?

   Vi erbjuder läxhjälp i hela Sverige. Läxhjälp där studiecoachen kommer hem till er erbjuds främst i StockholmGöteborgMalmö och Uppsala. Med vårt onlineverktyg är det möjligt att ha läxhjälpstillfällen var i Sverige ni än bor!

   Här finns vi, se alla platser My Academy finns på.

  • Hur går ett läxhjälpstillfälle till?

   My Academys studiecoach kommer antingen hem till er eller träffas på en annan lämplig plats så som skolan eller ett bibliotek. Till varje tillfälle tar eleven med sig sina läxor eller annat material att arbeta med. Vid första tillfället går er studiecoach tillsammans med eleven igenom vårt specialframtagna analysverktyg – My Academys nulägesbedömning och utvecklingsplan. Utifrån den tar de tillsammans fram långsiktiga mål samt bestämmer hur de ska jobba inom ämneskunskap, studieteknik och motivation.

   Inför varje tillfälle sätter studiecoach och eleven upp kortsiktiga mål som sedan följs upp i en rapport som ni får ta del av efter varje tillfälle. Rapporten kan du läsa direkt i din smartphone eller genom att logga in på vår interaktiva plattform My Whiteboard. På så sätt blir det lätt att följa resultaten!

  • Vad innebär nöjdhetsgarantin?

   Vår nöjdhetsgaranti innebär att ni när som helst under pågående läxhjälpsperiod kan byta studiecoach om ni inte är nöjda. Med jämna mellanrum skickar vi även ut ett utvärderingsformulär gällande er studiecoach. Detta är för att säkerställa hög kvalitet, men även för att ge studiecoachen både positiv feedback samt en möjlighet att utvecklas och förbättras.

   Idag är 94 % av våra kunder nöjda enligt en undersökning gjord av Novus, och vi jobbar alltid mot att bli ännu bättre.

  • Vilken tjänst ska jag ha?

   Varje elev är unik och har olika behov – baserat på inlärningssätt, kunskapsnivå, målsättning och vardagsrutiner.

   Vår mest populära tjänst är kontinuerlig läxhjälp där studiecoach och elev möts en gång per vecka. Vi rekommenderar att sätta en tydlig plan med studiecoachen vid första tillfället för att skräddarsy ert schema. Av erfarenhet vet vi att en långsiktig relation ger bäst resultat, i allt från betyg till ökat självförtroende.

   Vi erbjuder även flexibla upplägg för er som har andra behov. Kontakta oss på 0771-46 00 00 eller info@myacademy.se så hittar vi en lösning till er.

  • Vad innebär läxhjälp online?

   Läxhjälp online är ett komplement till våra vanliga tjänster. Den fungerar som vanlig läxhjälp – den enda skillnaden är att elev och studiecoach interagerar genom ett onlineverktyg. Vi matchar dig som vanligt med den bäst lämpade studiecoachen och följer upp varje tillfälle med en lägesrapport. Ring oss på 0771-46 00 00 för mer information.

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan