MATEMATIK

My Academy erbjuder intensivkurser i matematik för elever från årskurs 9 till tredje året på gymnasiet. Syftet är att kursdeltagaren under en helg ska lyckas förbereda sig optimalt inför det nationella provet i matematik. Fokus ligger på att på kort sikt öka den enskilde elevens matematiska kunskaper inför provet och på längre sikt stärka den matematiska och analytiska förmågan. Arbetsstrukturen under helgkursen bygger på:

 • Mycket undervisningstid
 • Repetition av ämnesområden som kommer på provet
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner

För mer information, klicka här

   

95 procent av våra kunder rekommenderar kursen.

MATEMATIK

Helgkurs + mattestuga 1.695 KR
BOKA KURS

STUDIETEKNIK

My Academys intensivkurser i studieteknik riktar sig till elever från årskurs 7 upp till årskurs 3 på gymnasiet, som önskar förbättra sin studieteknik för att på så sätt nå sina individuella mål. Syftet är att ge eleven konkreta tips på hur denne kan strukturera och genomföra sina studier på ett mer tidseffektivt och meningsfullt sätt.

De metoder som deltagaren lär sig kan anammas i samtliga skolämnen och kursen berör bland annat:

 • Motivation, mål och prioritering
 • Inlärningsstilar
 • Effektiv lästeknik

För mer information, klicka här

 

92 procent av våra kunder rekommenderar kursen.

STUDIETEKNIK

Helgkurs 1.995 KR
BOKA KURS

MATEMATIK

Helgkurs + mattestuga 1.695 KR
BOKA KURS

STUDIETEKNIK

Helgkurs 1.995 KR
BOKA KURS

SÅ FUNGERAR DET

KONTAKTA OSS

Boka din kurs direkt här! Vid frågor, ring oss på 0771-46 00 00. Befintliga kunder får 10 % rabatt.

UPPLÄGG

Kursen hålls under en helg med fyra kurstimmar per dag. Cirka en till två veckor innan kursen äger rum får ni information om lokal, tid och grupp.

EFTER GENOMFÖRD KURS

Några dagar efter kurserna i matematik hålls en mattestuga. Märk skillnaden på din studieteknik eller på det nationella provet!

HITTA KURSER I DIN STAD

Intensivkurser
Datum
Inför nationella provet
 
Vad betyder matematik 1b, 1c osv?

Siffrorna motsvarar de olika kursstegen. Är du osäker på vilken kurs som är aktuell, fråga ditt barn eller matematikläraren på skolan.

Bokstäverna representerar olika varianter av samma kurs. Vilken variant eleven läser beror på vilket gymnasieprogram eleven går.

a - läses av yrkesprogrammen. My Academy erbjuder i dagsläget inte dessa kurser.

b - läses av ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

c - läses av naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

kop
Matematik åk 9
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Aritmetik

 • Reella tal
 • Bråk
 • Procent

Algebra och funktioner

 • Algebra
 • Funktioner

 

 

Geometri

 • Geometriska figurer
 • Geometriska satser

Sannolikhet och statistik

 • Sannolikhet
 • Statistik
Matematik 1b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Heltal och reella tal
 • Algebra och ekvationer

 

Geometri

 • Grundläggande geometri
 • Matematisk argumentation
 • Symmetri

 

 

Samband och förändring

 • Procent och förändringsfaktor
 • Funktioner

 

Sannolikhet och statistik

 • Statistik
  Sannolikhet
Matematik 2b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra, funktioner och ekvationer

 • Räta linjer och ekvationer
 • Andragradsfunktioner och ekvationer
 • Exponentialfunktioner, logaritmer och ekvationer

Geometri

 • Vinklar
 • Likformighet och kongruens
 • Analytisk geometri

 

Statistik

 • Statistiska metoder
 • Läges- och spridningsmått
 • Normalfördelning
 • Korrelation och kausalitet

 

 

Matematik 3b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra och ekvationer

 • Polynom
 • Rationella uttryck

Derivata och dess tillämpningar

 • Ändringskvot och derivering
 • Från graf till derivata
 • Derivata, funktion och graf
 • Deriveringsregler och gränsvärden

 

Primitiva funktioner och integraler

 • Primitiva funktioner
 • Integraler

Geometrisk Summa och linjär optimering

 • Geometrisk summa
 • Linjär optimering
Matematik 1c
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Heltal och reella tal
 • Algebra och ekvationer

 

Geometri

 • Grundläggande geometri
 • Matematisk argumentation
 • Trigonometri
 • Vektorer

 

Samband och förändring

 • Procent och förändringsfaktor
 • Funktioner

 

Sannolikhet och statistik

 • Statistik
 • Sannolikhet
Matematik 2c
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra, funktioner och ekvationer

 • Räta linjer och ekvationer
 • Andragradsfunktioner och ekvationer
 • Exponentialfunktioner, logaritmer och ekvationer

Geometri

 • Vinklar
 • Likformighet och kongruens
 • Analytisk geometri

 

Statistik

 • Statistiska metoder
 • Läges- och spridningsmått
 • Normalfördelning
Matematik 3c
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra och ekvationer

 • Polynom
 • Rationella uttryck
 • Absolutbelopp

Derivata och dess tillämpningar

 • Ändringskvot och derivering
 • Från graf till derivata
 • Derivata, funktion och graf
 • Deriveringsregler och gränsvärden

 

Primitiva funktioner och integraler

 • Primitiva funktioner
 • Integraler

Trigonometri

 • Trigonometri med räta trianglar
 • Enhetscirkeln
 • Trigonometri med godtyckliga trianglar
Intensivkurser
Datum
Inför nationella provet
 
Vad betyder matematik 1b, 1c osv?

Siffrorna motsvarar de olika kursstegen. Är du osäker på vilken kurs som är aktuell, fråga ditt barn eller matematikläraren på skolan.

Bokstäverna representerar olika varianter av samma kurs. Vilken variant eleven läser beror på vilket gymnasieprogram eleven går.

a - läses av yrkesprogrammen. My Academy erbjuder i dagsläget inte dessa kurser.

b - läses av ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

c - läses av naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

kop
Matematik 1b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Heltal och reella tal
 • Algebra och ekvationer

 

Geometri

 • Grundläggande geometri
 • Matematisk argumentation
 • Symmetri

 

 

Samband och förändring

 • Procent och förändringsfaktor
 • Funktioner

 

Sannolikhet och statistik

 • Statistik
  Sannolikhet
Matematik 2b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra, funktioner och ekvationer

 • Räta linjer och ekvationer
 • Andragradsfunktioner och ekvationer
 • Exponentialfunktioner, logaritmer och ekvationer

Geometri

 • Vinklar
 • Likformighet och kongruens
 • Analytisk geometri

 

Statistik

 • Statistiska metoder
 • Läges- och spridningsmått
 • Normalfördelning
 • Korrelation och kausalitet

 

 

Matematik 3b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra och ekvationer

 • Polynom
 • Rationella uttryck

Derivata och dess tillämpningar

 • Ändringskvot och derivering
 • Från graf till derivata
 • Derivata, funktion och graf
 • Deriveringsregler och gränsvärden

 

Primitiva funktioner och integraler

 • Primitiva funktioner
 • Integraler

Geometrisk Summa och linjär optimering

 • Geometrisk summa
 • Linjär optimering
Matematik 1c
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Heltal och reella tal
 • Algebra och ekvationer

 

Geometri

 • Grundläggande geometri
 • Matematisk argumentation
 • Trigonometri
 • Vektorer

 

Samband och förändring

 • Procent och förändringsfaktor
 • Funktioner

 

Sannolikhet och statistik

 • Statistik
 • Sannolikhet
Matematik 3c
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra och ekvationer

 • Polynom
 • Rationella uttryck
 • Absolutbelopp

Derivata och dess tillämpningar

 • Ändringskvot och derivering
 • Från graf till derivata
 • Derivata, funktion och graf
 • Deriveringsregler och gränsvärden

 

Primitiva funktioner och integraler

 • Primitiva funktioner
 • Integraler

Trigonometri

 • Trigonometri med räta trianglar
 • Enhetscirkeln
 • Trigonometri med godtyckliga trianglar
Intensivkurser
Datum
Inför nationella provet
 
Vad betyder matematik 1b, 1c osv?

Siffrorna motsvarar de olika kursstegen. Är du osäker på vilken kurs som är aktuell, fråga ditt barn eller matematikläraren på skolan.

Bokstäverna representerar olika varianter av samma kurs. Vilken variant eleven läser beror på vilket gymnasieprogram eleven går.

a - läses av yrkesprogrammen. My Academy erbjuder i dagsläget inte dessa kurser.

b - läses av ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

c - läses av naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

kop
Matematik 1b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Heltal och reella tal
 • Algebra och ekvationer

 

Geometri

 • Grundläggande geometri
 • Matematisk argumentation
 • Symmetri

 

 

Samband och förändring

 • Procent och förändringsfaktor
 • Funktioner

 

Sannolikhet och statistik

 • Statistik
  Sannolikhet
Matematik 2b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra, funktioner och ekvationer

 • Räta linjer och ekvationer
 • Andragradsfunktioner och ekvationer
 • Exponentialfunktioner, logaritmer och ekvationer

Geometri

 • Vinklar
 • Likformighet och kongruens
 • Analytisk geometri

 

Statistik

 • Statistiska metoder
 • Läges- och spridningsmått
 • Normalfördelning
 • Korrelation och kausalitet

 

 

Matematik 3b
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra och ekvationer

 • Polynom
 • Rationella uttryck

Derivata och dess tillämpningar

 • Ändringskvot och derivering
 • Från graf till derivata
 • Derivata, funktion och graf
 • Deriveringsregler och gränsvärden

 

Primitiva funktioner och integraler

 • Primitiva funktioner
 • Integraler

Geometrisk Summa och linjär optimering

 • Geometrisk summa
 • Linjär optimering
Matematik 2c
Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Algebra, funktioner och ekvationer

 • Räta linjer och ekvationer
 • Andragradsfunktioner och ekvationer
 • Exponentialfunktioner, logaritmer och ekvationer

Geometri

 • Vinklar
 • Likformighet och kongruens
 • Analytisk geometri

 

Statistik

 • Statistiska metoder
 • Läges- och spridningsmått
 • Normalfördelning

Det här är My Academys intensivkurser:

Syfte

My Academy erbjuder intensivkurser i matematik för elever från årskurs 9 till tredje året på gymnasiet. Syftet är att kursdeltagaren under en helg ska lyckas förbereda sig optimalt inför det nationella provet i matematik. Fokus ligger på att på kort sikt öka den enskilde elevens matematiska kunskaper inför provet och på längre sikt stärka den matematiska och analytiska förmågan.

 

Upplägg

Kursen är totalt tolv timmar och består av åtta timmars undervisning under en helg med en efterföljande mattestuga på fyra timmar några dagar senare. Kurserna genomförs alltid strax innan nationella proven och i varje grupp deltar ca 12 deltagare. Efter helgkursen får eleverna några dagar att ta in och reflektera över undervisningen för att på så sätt vara väl förberedda inför den efterföljande mattestugan. Arbetsstrukturen under helgkursen bygger på:

 

 • Mycket undervisningstid
 • Repetition av ämnesområden som kommer på nationella provet
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner

 

Kursledaren har gedigna och dokumenterade matematikkunskaper samt ett brinnande intresse för pedagogik. Varje kursledare är en erfaren studiecoach som särskilt valts ut av My Academy. Samtliga har genomgått vår internutbildning för kursledare med bland annat didaktiska råd från vår pedagogiska samarbetspartner, Thomas Holmqvist.

 

 

Det här ingår

I kursen ingår My Academys kursmaterial så som block, formelsamling och övningshäfte med uppgifter från tidigare nationella prov i matematik. Det enda som kursdeltagaren behöver ta med sig är en miniräknare. Om kursen är på gymnasienivå rekommenderar vi en grafritande miniräknare. Kursmaterialet utgår från Skolverkets kunskapskrav och riktlinjer gällande respektive matematikkurs. Det bjuds även på mellanmål. 

Syfte

My Academys intensivkurser i studieteknik riktar sig till elever från årskurs 7 upp till årskurs 3 på gymnasiet, som önskar förbättra sin studieteknik för att på så sätt nå sina individuella mål. Syftet är att ge eleven konkreta tips på hur denne kan strukturera och genomföra sina studier på ett mer tidseffektivt och meningsfullt sätt.

 

Upplägg

Kursen äger rum under en helg med fyra kursstimmar per dag med ca 12 kursdeltagare per grupp. Kunskapen som deltagaren bär med sig från kursen kommer att underlätta terminen som väntar, men även komma till nytta för att nå resultat på lång sikt. De metoder som deltagaren lär sig kan anammas i samtliga skolämnen och kursen berör bland annat:

  

 • Vad är studieteknik?
 • Motivation, mål och prioritering
 • Inställning och vilja
 • Hjärnan
 • Inlärningsstilar
 • Minnet
 • Effektiv lästeknik
 • Anteckningar
 • Planering
 • Studiemiljö

 

Kursledaren har gedigna kunskaper inom studieteknik och brinner för att lära ut de beprövade metoder och teorier som finns inom området. Varje kursledare är en erfaren studiecoach som särskilt valts ut av My Academy. Samtliga har genomgått vår internutbildning för kursledare med bland annat didaktiska råd från vår pedagogiska samarbetspartner, Thomas Holmqvist.

 

 

Det här ingår

I kursen ingår allt kursmateriel innehållande block, penna, sudd samt övningshäfte. Det bjuds även på mellanmål. 

Mathleaks
Gasell_vinnare_2014