Läxhjälp med studiecoach

Nationella prov matematik – få bättre studieresultat med läxhjälp

studentjobb

Är du redo för nationella proven i matematik? Kom förberedd till proven med en privatlärare från My Academy. Med ett klippkort kan du få intensiv läxhjälp precis innan ditt nationella prov i matte.

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Läxhjälp inför nationella prov med en studiecoach 

 • Vi har hjälpt tusentals elever med läxhjälp i nationella prov sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

På My Academy kan du få hjälp med nationella prov i matematik, moderna språk, engelska och svenska. För elever som behöver intensiv studiehjälp precis innan provtillfället rekommenderar vi ett klippkort. Klippkort är vår mest flexibla tjänst, eftersom eleven själv väljer när, och hur mycket det används. Men det finns även elever som behöver mer tid på sig att befästa sina ämneskunskaper, då föreslår vi ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med en studiecoach under hela terminen. Det är alltid bättre att komma igång med läxhjälpen i tid för att höja betygen!

My Academy kan hjälpa dig inför nationella proven

Syftet med de nationella proven är att säkerställa att alla Sveriges elever bedöms rättvist inom specifika ämnen. Varje vårtermin genomför elever i årskurs 3,6,9 och gymnasister speciellt framtagna prov i matematik, svenska och engelska för att visa sina kunskaper. Proven är ett underlag, eller indikation, på vilket betyg som korresponderar till elevens ämneskunskaper och ligger ofta till grund för slutbetyget. Många studerande vänder sig till My Academy för mattehjälp inför nationella prov, just för att spetsa sina kunskaper samt öka chanserna till att få uppnå önskat studieresultat. Ett bra resultat på de nationella proven ser självklart olika ut för alla. Hos My Academy får du en personlig studiecoach som är handplockad efter dina behov, mål och förutsättningar. Få motivation och självförtroende hela vägen in i provsalen – med läxhjälp från My Academy!

Så funkar det: Läxhjälp Nationella proven i matte

 • Välj mellan intensiv läxhjälp eller kontinuerlig hjälp inför proven.
 • Tillsammans kommer studiecoach samt elev överens om såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för studierna.
 • Er studiecoach kommer skicka en skriftlig rapport till dig som förälder efter varje studietillfälle.

Samtliga studiecoacher följer My Academys inlärningsmetod, My Academy-metoden™, framtagen av superpedagogen Thomas Holmqvist.

Metoden utgår från effektiv arbetsstruktur, tydliga uppsatta mål och kontinuerlig uppföljning och bygger på forskning kring hur man på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Ta del av My Academys inlärningsmetod och höj betygen i biologi vid nästa provtillfälle! 

Är du av intresserad av läxhjälp inför de nationella proven i matematik?

Kontakta oss för läxhjälp redan idag.

Vanliga frågor och svar

Nationella prov matte

 • Får man samma slutbetyg som på nationella provet?

  Nej, inte alltid. Men ofta. Det beror på att de nationella proven i matte är ett underlag för slutbetyget. Det är främst när provresultatet skiljer sig, mellan tidigare prov och det nationella provet, som en noggrann bedömning görs. Ibland kan ett nationellt prov till och med höja betyget avsevärt, därför motiverar alla våra läxhjälpare på My Academy till att plugga intensivt innan ett nationellt prov.

 • Vad händer om man missar nationella prov?

  Vid sjukdom eller annan giltig orsak är det upp till rektorn att bestämma ifall eleven får göra provet vid ett annat tillfälle. Att avstå från proven är dock endast negativt, eftersom man annars hade kunnat visa upp sina kunskaper.

 • Vad händer om jag får F på nationella prov?

  Eftersom nationella prov i matte består av flera delar behöver inte ett F dra ner hela betyget. Ibland kan det kompenseras upp genom att eleven lyckats få ett högre betyg på andra delar. Generellt sett är ett underkänt nationellt prov i matte inte avgörande för hela kursbetyget. Ofta görs en individuell bedömning ifall eleven kan kompensera eller väga upp med tidigare prestationer.

 • Hur ska man plugga inför nationella prov i matte?

  Det finns inte ett rätt sätt att studera inför ett nationellt prov, men med en personlig studiecoach från My Academy läxhjälp kan du få individuella tips, övningar och studieteknik som passar dig för att lyckas med de nationella proven. 

6 tips: Så klarar du nationella provet i matte

 1. Repetera i tid.
 2. Känn igen dig formelsamlingen
 3. Räkna igenom gamla nationella prov samt övningsuppgifter i matteboken.
 4. Dubbelkolla när du skriver ner uppgifterna från provet samt dina uträkningar innan du är klar. 
 5. Har du fastnat? Gå vidare till nästa fråga för att spara tid. 
 6. Skriv alltid något. Ibland kan du få ett halv poäng för ett halvt rätt, det är alltid bättre att svara på alla frågor även om du känner dig osäker. 

Läs fler studietips inför nationella prov i matte här!

Nationella prov matematik högstadiet

På högstadiet ges nationella prov i matematik först i årskurs 9. Provet innehåller sammanlagt fyra delar (A,B,C,D). Provet syftar till att testa och bedöma elevers matematikkunskaper som de samlat på sig under hela högstadiet. 

Innehåll i 9:ans matematik

 • Negativa tal
 • Potenser och kvadratrötter
 • Procent
 • Sannolikhet och statistik
 • Uttryck, ekvationer och funktioner
 • Geometri 

Formelblad Nationella Prov Matte ÅK9

Matte: Nationella prov gymnasiet

Nationella prov i matematik som gäller följande program: Samhällsvetenskap, Ekonomi, Humanistisk linje, Estetiska programmet.  

Nationella proven: Matematik 1b

 • Tal
 • Geometri
 • Algebra
 • Funktioner
 • Procent
 • Sannolikhet och statistik 

Formelblad Nationella Prov Matematik 1b

Nationella Proven: Matematik  2b

 • Algebra
 • Andragradsekvationer
 • Linjära funktioner och ekvationssystem
 • Geometri 
 • Logaritmer
 • Statistik

Formelblad Nationella Prov Matematik 1b

Nationella proven: Matematik 3b

 • Polynom och ekvationer
 • Derivata
 • Naturliga logaritmer
 • Integraler

Formelblad Nationella Prov Matematik 1b

Så funkar det

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

2. Personlig matchning

Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

4. Utvärdering & uppföljning

Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

Nationella Prov från My Academy

I över 10 år har vi hjälpt elever att höja sina slutbetyg i matematik med vår egna pedagogiska My Academy-metod, där studieteknik är en stor bidragande faktor till att få bra studieresultat.

En bra studieteknik bygger vanligtvis på repetition, pauser och planering. Elever som kommer igång i tid med studiehjälp inför nationella proven i matte är väl förberedda och uppnår bättre studieresultat!

Tips inför nationella proven

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan