Läxhjälp med studiecoach

Matematik 3 – få bättre studieresultat med mattehjälp

mattehjälp

Vill du höja dina betyg i matematik 3? My Academy erbjuder personlig läxhjälp i matematik 3 som ger studieresultat.

Matematik 3 – kom förberedd till proven med läxhjälp

 • Vi har erbjudit läxhjälp matte sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Du har kämpat dig igenom de två första mattekurserna på gymnasiet, och står nu inför den tredje. “Derivata” är något som du och dina klasskompisar hört viskningar om i korridorerna, men förutom namnet, så har du absolut ingen aning om vad “derivata” är för något. Det är dags för kursen matematik 3 att förklara det för dig, och om du har tagit dig igenom matte 2 är du redo för denna kurs.

Matematik 3 finns i två spår: b och c. Det är olika spår för olika gymnasieprogram. Kurserna är lika och har samma mål men några små skillnader finns. Här skriver vi generellt om matematik 3.

My Academy kan hjälpa dig med läxorna – i hemmet eller online.

Innehåll i matematik 3

Linjär optimering och derivata

I algebra-avsnittet fördjupar du dina kunskaper ännu mer och lär dig bl.a. om polynom och rationella uttryck. Du får hantera dessa begrepp och arbeta med polynomekvationer av högre grad, och ibland med hjälp av digitala verktyg.

I avsnittet om samband och förändring kommer du att mer djupgående använda geometriska summor samt linjär optimering. Du får också bl. a. orientera dig i kontinuerliga och diskreta funktioner, som är nya begrepp, samt arbeta med polynomfunktioner av högre grad. Något som har en extremt stor roll i detta avsnitt, och i hela kursen, är derivata. Du kommer att få lära dig om derivata och deriveringsregler för bland annat potens- och exponentialfunktioner, liksom talet “e” och dess egenskaper.

Primitiva funktioner och integraler

Du får arbeta med både algebraiska och grafiska metoder för att lösa extremvärdesproblem samt samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Dessutom ingår primitiva funktioner, bestämda integraler och samband mellan integral och derivata. Man skulle kunna beskriva integralen som en inversoperation till derivering (d.v.s. motsatsen). Du får arbeta med digitala verktyg i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena, dvs. andra ämnen t.ex. ekonomiämnen för dig som går ekonomiprogrammet.

I denna kurs fördjupas matematisk problemlösning och du får arbeta med modellering av olika situationer och även med programmering. Från och med denna kurs blir digitala verktyg viktigare. Du behöver en avancerad miniräknare.

Formelblad matte 3

Så funkar det

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

2. Personlig matchning

Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

4. Utvärdering & uppföljning

Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan