Läxhjälp med studiecoach

Matematik 2 – få bättre studieresultat med mattehjälp

mattehjälp

Är du i behov av läxhjälp i matematik 2? Få oslagbar mattehjälp i matematik 2 som höjer dina betyg och gör dig förberedd inför alla prov.

Förbättra dina studieresultat och med läxhjälp i matematik 2

 • Vi har erbjudit läxhjälp i hemmet och online i matte sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Matematik 2 skiljer sig relativt mycket från matematik 1. I denna kurs kommer många nya begrepp att introduceras, och det kan kännas överväldigande för många att gå från matte 1, som ändå baseras mycket på grundskolematte, till matte 2. Trots detta ska man inte vara rädd för matte 2, det gäller bara att vara uppmärksam och ta in den nya informationen så kommer det inte att vara några problem.

Även matematik 2 finns i tre spår: a, b och c. Det är olika spår för olika gymnasieprogram. Kurserna är lika och har samma mål men några små skillnader finns. Här skriver vi generellt om matematik 2.

Få prisförslag läxhjälp matematik 2

  Innehåll i matematik 2

  Polynom och pq-formeln

  I avsnittet om algebra kommer du att lära dig om polynom av olika gradtal och multiplikation av polynom. Polynom är ett algebraiskt uttryck. Du kommer också att lära dig kvadreringsreglerna och konjugatregeln, som kommer till nytta vid faktorisering av polynom. I kursen kommer du också att introduceras för andragradsekvationer, och du kommer att bli mycket bekant med andragradsfunktioner av olika slag. Du lär dig lösa andragradsekvationer, och kommer att lära dig en universell lösning till alla allmänna andragradsfunktioner: nämligen pq – formeln.

  Det finns även ett separat avsnitt om linjära funktioner och ekvationssystem, där kommer du att lära dig att finna lösningar till ett system av flera ekvationer som tillsammans bildar ett ekvationssystem. Du får lära dig grafiska och algebraiska metoder.

  Trigonometri och logaritmer

  Avsnittet om geometri fokuserar främst på trigonometri, dvs några satser som gäller för trianglar. Dessutom kommer begrepp som likformighet och kongruens att introduceras. Utöver detta kommer du att lära dig avståndsformeln, som är en utveckling av pythagoras sats, och vad en parabel är för något. Någonting som är helt nytt för kursen är logaritmer, som är inversa funktioner till exponentialfunktioner. Du kommer främst att få lära dig om logaritmer med bas 10, gå igenom logaritmlagarna, och till slut lära dig att lösa exponentialekvationer med hjälp av logaritmer.

  Precis som i Matematik 1, finns här ett avsnitt om statistik. Det kommer att bli lite repetition i form av olika lägesmått, men unikt för denna kursen är att du bland annat kommer få lära dig presentera statistiskt material med hjälp av lådagram. Utöver detta kommer du få undersöka vad normalfördelning, standardavvikelse, korrelation, och regressionsanalys är.

  Formelblad matte 2

  Välj ett alternativ som passar er

  Så funkar det

  1. Utvärdera behov

  Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

  2. Personlig matchning

  Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

  3. Läxhjälpen är igång!

  Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

  4. Utvärdering & uppföljning

  Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

  Studiehjälpen av studiecoacher

  My Academy

  My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

  Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

  My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

  En pedagogisk beprövad metod

  My Academy Metoden

  Läxhjälp från My Academy

  Läxhjälp inom ditt ämne

  Här finns vi

  Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
  I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

  My Academys läxhjälp

  • 94% Kundnöjdhet
  • 9 av 10 höjer betygen
  • +15 000 kunder
  • Alla ämnen/åldrar

  Intresseanmälan

  En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

   Kom igång med läxhjälpen!

   Intresseanmälan