Läxhjälp med studiecoach

Matematik 1 – få bättre studieresultat med mattehjälp

mattehjälp

Vill du förbättra dina betyg i matematik 1? Få oslagbar läxhjälp i matematik 1 som höjer dina betyg och gör dig förberedd inför alla prov.

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Matematik 1 – höj betygen med läxhjälp från My Academy

 • Vi har erbjudit läxhjälp matte sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Spännande! Du har just börjat gymnasiet och ska börja läsa matematik 1. I denna guide kommer vi att gå att igenom allt du behöver veta om vad matte på gymnasiet faktiskt innebär.

Matematik 1 finns i tre spår: a, b och c. Det är olika spår för olika gymnasieprogram. På samhällsvetenskapsprogrammet läser man t.ex. matte 1b och på naturvetenskapsprogrammet matte 1c. Kurserna är lika och har samma mål men några små skillnader finns. Här skriver vi generellt om matematik 1 så beroende av vilken kurs du går kan det vara lite skillnad mot beskrivningen längre ner på sidan. 

Innehåll i matematik 1

I denna kurs kommer du att läsa om tal, geometri, algebra, funktioner, procent, samt statistik och sannolikhet. En del av detta har du förhoppningsvis redan fått grundläggande kunskaper om i högstadiet, och Matematik 1 kommer att utveckla dessa kunskaper.

Kursen inleds med läran om tal. Det är mycket repetition från högstadiet, men även en del nytt. I denna del av kursen kommer du bland annat lära dig om olika typer av tal och deras egenskaper. Exempelvis behandlas heltal, negativa tal och bråktal. Utöver detta kommer potenser och kvadratrötter att förklaras.

Grundläggande trigonometri

I avsnittet som berör geometri, förutom repetition av vanliga geometriska figurer samt area- och volymberäkning, kommer du att lära dig en del nya saker. Du kommer att studera grundläggande trigonometri, d.v.s. lära dig om nya begrepp såsom cosinus, sinus, och tangens samt pythagoras sats. Även vektorer kommer här att introduceras.

Algebra ingår också i Matematik 1. När man arbetar med algebra använder man algebraiska uttryck och variabler, t.ex variabeln x. Det har du börjat med i grundskolan. Du kommer att få lära dig hur du kan teckna algebraiska uttryck med hjälp av olika variabler, samt hur dessa uttryck kan ingå i ekvationer. Du kommer även få arbeta med att lösa ekvationer.

Funktioner

Funktionsbegreppet är något som är extremt användbart i all matematik, och i denna kurs kommer du att få lära dig att använda och formulera olika funktioner, t.ex. linjära funktioner, exponentialfunktioner, och potensfunktioner. En funktion beskriver ett samband mellan två eller flera variabler. Man kan använda koordinatsystem för att visa sambanden. Det har du arbetat med i högstadiet. Du kommer att lära dig använda koordinatsystem för att teckna grafer till olika funktioner, samt hur du kan använda grafer för att finna grafiska lösningar till ekvationer.

Procent och procentuella förändringar

Procent är något som har introducerats tidigt i grundskolan, och nu bygger du vidare på dessa kunskaper genom att t.ex. lära dig hur du kan beräkna procentuella förändringar. Hur mycket har något ökat eller minskat i värde när en procentuell förändring har skett? Exempelvis kommer du att lära dig hur index, räntor, och lån fungerar. Viktiga begrepp som kommer behandlas är promille, ppm, och procentenheter.

Det kanske mest främmande för de som kommer direkt från grundskolan är statistik och sannolikhet. Detta kan vara lite klurigt, men samtidigt väldigt användbart även i andra ämnen och i livet. Du kommer att lära dig att beräkna sannolikheten för att särskilda händelser ska inträffa, t.ex. sannolikheten att slå tre sexor i rad när du kastar tärning. Utöver detta kommer du att lära dig om former av statistiska undersökningar, hur man använder mått såsom medelvärde eller median, samt lära dig att tolka diagram.

Formelblad matte 1

Så funkar det

1. Utvärdera behov

Vi börjar med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur er målbild ser ut.

2. Personlig matchning

Vi väljer ut den studiecoach som passar eleven bäst utifrån ämneskunskap, mål och behov.

3. Läxhjälpen är igång!

Tillsammans med eleven sätter vi upp olika delmål som ska bereda vägen till det övergripande studiemålet under läxhjälpen.

4. Utvärdering & uppföljning

Våra professionella studiecoacher skickar en utvärdering efter varje tillfälle.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan