Läxhjälp med studiecoach

Kemi 2 - få bättre studieresultat med läxhjälp i kemi

laxhjalp-biologi

Läxhjälp i kemi 2 – privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier.

 

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Kemi 2 – utöka dina ämneskunskaper med läxhjälp

 • Vi har erbjudit läxhjälp i kemi sedan 2005.
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy.
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers.

Övergripande kursinnehåll

Kemi 2 bygger vidare på Kemi 1 och går mer in i detalj på de olika områdena som introducerades i tidigare kemikursen. Komplexiteten av teorin är en aning högre än i kemi 1. I denna kurs kommer du få lära dig mer om hur man använder kemi i praktiken, exempelvis hur en katalysator fungerar eller hur människans ämnesomsättning går till. Nya begrepp i denna kurs är bland annat reaktionshastighet, reaktionsjämvikt, aminosyror, pol, katod och buffertsystem.

Innehåll i kemi 2

Biokemi

Ett nytt område i denna kurs är biokemi, vilket är grenen av kemi där man studerar de processer & bindningar som möjliggör existensens av levande varelser. Gemensamt för alla kända levande varelser är att de består av organiska föreningar. Definitionen på en organisk förening är ett ämne som består av både kol och väte. Trots att kol och väte bara är 2 av 118 grundämnen, känner vi till betydligt fler organiska ämnen än icke-organiske ämnen (innehåller ej kol och väte samtidigt). I detta område kommer du få lära dig om kroppens byggstenar och dess strukturer, exempelvis fetter, proteiner samt kolhydrater och dess samverkan med varandra, hur ämnesomsättningen fungerar med mera.

Fokus på kemiska reaktioner

Reaktioner är något som studeras mer i detalj i denna kurs och många nya begrepp introduceras. Reaktioner och hur snabbt de sker samt hur villiga de är att ske är något som påverkas av en mängd faktorer. En katalysator är ett föremål som påskyndar en spontan kemisk reaktion utan att själv förbrukas, och är något man använder sig av i bilar för att minska på utsläppen av giftiga gaser. När en reaktion inte längre sker har det uppstått en så kallad reaktionsjämvikt. Till exempel kan det handla om när man häller salt i vatten där mängden salt som löser upp sig beror på mängden vatten. Reaktionsjämvikten har uppstått då ingen mer salt löser sig. Genom undersökningar går det att upptäcka faktorer som påverkar när en reaktionsjämvikt har inställt sig. Kunskapen om detta är något man använder återkommande när man studerar olika miljöer, exempelvis skogar.

 

Organisk kemi

Ytterligare ett nytt område är det som kallas organisk kemi, där man studerar organiska ämnen samt olika reaktionsmekanismer som är centrala för organiska ämnen. Gemensamt för alla organiska ämnen är att de består av både kol och väte. Kol är ett grundämne med fantastiska goda möjligheter till att binda sig till andra grundämnen vilket ger ett underlag för ett oändligt antal möjliga olika bindningar. Syre är ett återkommande ämne i organiska föreningar och några exempel på ämnen som består endast av kol, syre och väte är fettsyror, aminosyror (protein), vatten, etanol, kolhydrater samt många läkemedel som ibuprofen.

Masspektrometri

Den laborativa delen byggs på med ytterligare metoder för att analysera materia, exempelvis masspektrometri. Vidare kommer du få lära dig hantera mer utrustning som en spektrofotometer. Spektrofotometri är en metod där man använder sig av elektromagnetisk strålning för att undersöka koncentrationen av ett ämne i en lösning. Detta görs med hjälp av en spektrofotometer som fungerar på det sättet att det filtrerar ljuset och låter endast ljus med en given våglängd nå fram till lösningen som ska undersökas. En detektor läser av hur mycket ljus som absorberas av lösningen och utifrån detektorns mätvärden kan koncentrationen bestämmas.

My Academy har studiecoacher i stora delar av landet, men där vi inte finns fysiskt kan vi hjälpa dig med kemi via vår plattform läxhjälp online.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan