Läxhjälp med studiecoach

Fysik 2 - få bättre studieresultat med läxhjälp i fysik

laxhjalp-fysik

Läxhjälp i fysik 2 – privatundervisning anpassad för dig. Lär dig att planera & strukturera dina studier direkt från en toppstudent!

Fysik 2 – Läxhjälp som ger studieresultat

 • Vi har erbjudit läxhjälp i fysik sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Övergripande innehåll fysik 2

Fysik 2 är ett stort hopp från Fysik 1 på gymnasiet. Till en del bygger denna kurs vidare på Fysik 1 men många nya moment introduceras, som centralrörelse, harmoniska svängningar, vågrörelselära, elektromagnetism & vridmoment. Kursen går även in på djupet om atomer, vilken struktur dn har och hur elektroner hänger ihop med elektromagnetism. Kursen bygger även vidare på en del områden i Fysik 1, som rörelse i två dimensioner och mekanik. Fysik 2 kan ses som en bra språngbräda till vidare studier efter gymnasiet.

Innehåll i fysik 2

Elektromagnetisk strålning

Ljus är elektromagnetisk strålning som betraktas både som en partikel och som en våg. Inom denna del får man lära sig hur ljus uppstår, ljusets egenskaper och ljusets påverkan på materia. Till exempel hur vissa färger på föremål påverkar hur varmt det blir när man ställer det i solljuset, eller vad en foton är. En del ljus, till exempel ultraviolett strålning, är inte synligt för ögat. Detsamma gäller för radiovågor, vilket är ljus med låg frekvens. Denna del av fysiken kallas ofta för kvantfysik.

Magnetfält och elektriskt laddade kroppar

Magnetfält är fenomenet som står bakom polarsken, även känt som norrsken. I detta avsnitt får man lära sig hur elektrisk laddade kroppar ger upphov till magnetfält som påverkar elektronerna i sin omgivning. Till exempel varför kylskåpsmagneter ”fastnar” på kylskåpsdörren eller varför en kompass alltid pekar norrut. Man får även lära sig varför vissa magneter är starkare än andra samt hur en magnetkamera fungerar.

I momentet harmoniska svängningar får man lära sig studera objekt som pendlar längst en bana eller fjäder som svänger längst sitt ospända läge. Det är ett teoretisk knepigt moment som kräver att man har koll på de trigonometriska funktioner sin, cos och tan. Ett exempel på en harmonisk svängningsrörelse är en massa upphängt i ett snöre som pendlar fram och tillbaka längst samma bana.

Relativitetsteori

I fysik 1 introduceras även relativitetsteorin vilket är teorin om att tid och rum är relativt. Man pratar om observatörer och tid som går olika för en som åker i en viss hastighet jämfört med en stillastående observatör. I relativitetsteori pratar man även om massa som energi. Centrala begrepp är tidsdilatation samt längdkontraktion, vilket säger att ett objekt som färdas i en viss hastighet blir kortare.

Reflektion från en av våra studiecoacher:

I mekanikdelen kan det vara svårt att göra friläggningen korrekt då det är många steg som ska göras, rita koordinatsystem, isolera kroppen från omgivningen, identifiera alla krafter. Det svåra är att använda sig av hjälptrianglar för att komposantuppdela krafter så att jämviktsvillkor kan ställas upp i Y och X-led. Det kan även vara svårt att använda formlerna inom relativitetsteori då det är viktigt att veta vem som är observatören så att formeln kan användas korrekt. Ett tips är att inte göra sådana uppgifter på egen hand utan med andra! Det roliga i Fysik 1 är att arbeta med kretslopp, använda sig av lagar för att ställa upp ekvationer för att hitta spänningen eller strömmen i en del av kretsloppet. Man får dock vara noggrann med hantering av alla ekvationer eftersom det kan bli en del.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan