Läxhjälp med studiecoach

Fysik 1 - få bättre studieresultat med läxhjälp i fysik

laxhjalp-fysik

Läxhjälp i fysik 1 – privatundervisning anpassad för dig. Lär dig att planera & strukturera dina studier direkt från en toppstudent!

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Fysik – Öka din förståelse och ämneskunskaper med vår läxhjälp

 • Vi har erbjudit läxhjälp i kemi sedan 2005.
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy.
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers.

Vad är fysik?

Fysik berör stora delar av naturvetenskapen och är ett brett område som beskriver naturen genom teorier, modeller samt naturlagar. Fysik 1 består till stor del av mekanik, värmelära, ellära, relativitetsteori samt radioaktivitet. I denna kurs får man en övergripande kunskap om naturens krafter och lagar. Viktigt inom fysiken är att skilja på begrepp som är nära relaterade, exempelvis storhet/enhet samt hastighet/fart och förstå deras fysikaliska betydelse. Det är även viktigt att ha koll på tecknet (plus/minus) när man arbetar numerisk.

Innehåll i fysik 1

Mekanik och krafter

Mekanik introducerar begrepp som jämvikt, koordinatsystem, rörelse i två dimensioner, mekanisk energi. Inom mekanik arbetar man oftast med olika typer av krafter och rörelser. Detta kan vara friktionskraft, normalkraft, tyngdkraft, bollar som åker längs en tvådimensionell bana, lådor som glider nerför rampar med mera. Inom mekanik är friläggning en ytterst essentiell del av lösningar. I början kan det vara svårt att hantera komposantuppdelning av krafter när man frilägger kroppar.

Ellära och värmelära

Inom elläran får man lära sig om saker som elektrisk laddning, elektrisk energi, kretslopp, spänning, ström, Kirchoffs lagar samt potential. Ett svårt moment inom elläran är att tillämpa olika lagar för att kunna ställa upp korrekta ekvationer som en del av en lösning. Mer specifikt får man lära sig att hantera kretslopp i teorin, exempelvis kunna räkna vad strömmen i en viss del av kretsloppet är, hur batterier fungerar, hur man kan tolka begreppen spänning, ström samt resistans. Elläran är en spännande del av fysiken som är en grundpelare till det moderna samhället där elektricitet tas för givet. Elläran står till grund för mobiltelefoner, datorer, elektronisk kommunikation samt allt annat i samhället som är baserat på elektricitet.

En annan stor del av fysik är värmelära. Då introducerar begrepp som effekt, värmekapacitet, energi sant termodynamikens huvudsatser. Man får lära sig skillnaden mellan arbete, värme och inre energi. Man får lära sig identifiera värmeutbyte mellan system och dess omgivning, räkna hur mycket energi det tar att värma upp exempelvis 1 kg vatten 20 grader C. Även vad den slutgiltiga temperaturen blir för olika sorters blandningar samt mer teori om värme, exempelvis att värme varken kan skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika former.

Relativitetsteori

I fysik 1 introduceras även relativitetsteorin vilket är teorin om att tid och rum är relativt. Man pratar om observatörer och tid som går olika för en som åker i en viss hastighet jämfört med en stillastående observatör. I relativitetsteori pratar man även om massa som energi. Centrala begrepp är tidsdilatation samt längdkontraktion, vilket säger att ett objekt som färdas i en viss hastighet blir kortare.

Reflektion från en av våra studiecoacher:

I mekanikdelen kan det vara svårt att göra friläggningen korrekt då det är många steg som ska göras, rita koordinatsystem, isolera kroppen från omgivningen, identifiera alla krafter. Det svåra är att använda sig av hjälptrianglar för att komposantuppdela krafter så att jämviktsvillkor kan ställas upp i Y och X-led. Det kan även vara svårt att använda formlerna inom relativitetsteori då det är viktigt att veta vem som är observatören så att formeln kan användas korrekt. Ett tips är att inte göra sådana uppgifter på egen hand utan med andra! Det roliga i Fysik 1 är att arbeta med kretslopp, använda sig av lagar för att ställa upp ekvationer för att hitta spänningen eller strömmen i en del av kretsloppet. Man får dock vara noggrann med hantering av alla ekvationer eftersom det kan bli en del.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan