Läxhjälp med studiecoach

Biologi 2 - få bättre studieresultat med läxhjälp i biologi

laxhjalp-biologi

Läxhjälp i biologi 2 – privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier.

 

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Biologi 2 – bli bättre på biologi med vår läxhjälp

 • Vi har erbjudit läxhjälp i biologi sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Biologi 2 bygger vidare på biologi 1 och påminner en hel del om den tidigare kursen. Dock är teorin i denna kurs mer detaljerad och djup. Celler är ett återkommande område som nu går in på djupet med teori om cellers livscykler, hur de kommunicerar och hur de hör ihop med processer som fotosyntes eller ämnesomsättning. Du kommer även få lära dig hur immunförsvar fungerar samt hur organen är uppbyggda. Denna kurs kan delas in i 3 områden, biologins karaktär, organismens funktion samt cell- och molekylärbiologi.

Innehåll i biologi 2

Biologins karaktär

Det första områden, biologins karaktär, är ett experimentellt präglat område där du får arbeta med modeller, teorier och arbetsmetoder för fältstudier och laborationer. Modeller och teorier är något som approximerar verkligheten och utvecklats över tiden för att beskriva verkligheten mer korrekt. Teorier kan även ersättas helt med nya teorier som beskriver verkligheten med en annan synvinkel eller på ett annat systematiskt tankesätt. Verkligheten, exempelvis naturen, eller människokroppen, är dock ett otroligt komplext system som inte pricksäkert kan förklaras av teorier. Du kommer att få lära dig att planera och genomföra fältstudier samt laborationer och använda dig av teorier för att analysera och utvärdera ditt resultat och komma fram till slutsatser.

Celler och molekylärbiologi

Till cell- och molekylärbiologi hör studerande av celler, hur celler utvecklas från ägg till färdigutvecklade celler, hur stamceller fungerar och celldelarnas funktioner. En central del i detta område är hur molekylärbiologi går hand i hand med evolutionen samt användningsområden av denna teori. I genomsnitt består människokroppen av ca 60 biljoner celler, där varje cell har en egen särskild uppgift. Cellen kan betraktas som nyckeln bakom livet, då det är cellen som bygger upp våra organ och våra sinnen. Cellen har förmågan att växa, dela sig och reagera på stimuli. Forskning inom detta område bidrar till framsteg inom möjligheten att påverka arvsanlag, till exempel kan växter genmodifieras för att klara av tuffare klimat.

Organismens funktion

Det tredje området, organismens funktion, omfattar fysiologin hos levande varelser. Du kommer exempelvis få lära dig hur hormonsystem samt nervsystem fungerar, hur de påverkar organismen, hur organsystem är uppbyggda och dess funktioner. Du kommer även få lära dig om mikroorganismer och hur de används inom sjukvård och medicin, hur smittspridning och infektioner går till, hur vaccin fungerar, vilken uppbyggnad virus har och hur de reproduceras. Läran om organismer står till grund för den moderna sjukvården och medicin. Vaccin är försvagade varianter av virus som triggar immunförsvaret att tillverka antikroppar för det specifika viruset utan att viruset orsakar skada/påverkan på kroppen, så att när kroppen infekteras av det riktiga viruset vet kroppen redan hur den ska tillverka antikroppar.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan