Läxhjälp med studiecoach

Biologi 1 - få bättre studieresultat med läxhjälp i biologi

laxhjalp-biologi

Läxhjälp i biologi 1 – privatundervisning anpassad för dig. My Academy är ensamma om att endast anställa toppstudenter från universitet. Lär dig att planera & strukturera dina studier.

 

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Läxhjälp från My Academy
Din månadskostnad
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Biologi 1 – läxhjälp som ger dig bättre betyg och förbättrad studieteknik.

 • Vi har erbjudit läxhjälp i biologi sedan 2005
 • 94% av våra tusentals kunder har varit nöjda med My Academy
 • Högre betyg och förbättrad studieteknik
 • Alla studiecoacher är studenter från ledande universitet såsom KTH, Handelshögskolan och Chalmers

Vad är biologi?

Biologi kommer från latinska bio, som betyder liv och logos, som betyder lära. Biologi är alltså läran om allt levande, vilket kan innebära att man exempel studerar livets minsta byggstenar, celler, eller mer övergripande hur levande varelser fungerar, vilka funktioner de vitala organen och hur de hänger ihop. Inom biologi ingår även läran om hur hela ekosystem fungerar samt studerande av organismer. Alla levande varelser består av celler som i in tur består av byggstenar som proteiner men var går egentligen gränsen mellan det levande och det icke-levande? I denna kurs kommer du få bl.a. att lära dig om evolution, cellgenetik, system och ekologi.

Innehåll i biologi 1

Ekologi och ekosystem

En central del i biologi är ekologi, där man studerar hur olika ekosystem påverkar varandra samt människans fotavtryck på ekosystem. Du kommer få lära dig om ekosystemens uppbyggnad & struktur. Utöver det kommer du få lära dig om hur populationers storlek, biologisk mångfald och människan påverkar ekosystem samt hur ekosystemet påverkas och olika metoder för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling. Några typiska frågor är hur introducering av en främmande art i ett ekosystem kan påverka ekosystemet eller hur vissa arter använder sig av ekosystemet för att utbreda sig.

Läran om genetik

Förutom ekologi kommer du även introduceras till läran om genetik och celler. Genetik är ett övergripande område som omfattar bland annat celldelning, cellernas funktioner, virus, gener och DNA. Du kommer exempelvis få lära dig hur olika faktorer som påverkar ögonfärgen på en människa och hur det i praktiken fungerar. Gener är något som man ärver från sina föräldrar men exakt vilka gener man ärver från vilka föräldrar och varför är ett komplext system som delvist är slumpmässigt. Du kommer även få lära dig vad kromosomer & DNA är samt vilken struktur celler har och vad de består av. DNA kan betraktas som källkoden för levande varelser och den delen av DNA:et som ansvarar för att tillverka cellernas komponenter kallas för gener. Människans DNA liknar bananflugas DNA upp till 60%.

Genetik går hand i hand med ett annat område i biologin, nämligen evolution. I detta område introduceras till teori som omfattar livets och arters uppkomst, hur de utvecklats genom tiden (vilket är definition på evolution). Du kommer få lära dig om släktträd och principer för att kategorisera levande varelser i olika områden. Genarvet är något som står till grund för evolution och en arts överlevnad. Ärvandet av gener är inte en felfri process och när en gen eller flera gener ändrats har en mutation skett. Det kan antingen vara till fördel eller nackdel för mottagaren, men evolution är när gener slumpvist över en lång tidsperiod ändrats till fördel för mottagaren. Gener kan även ändrats tillräckligt mycket över tid för att mottagaren ska kunna betraktas som en annan art. Genom teknologi går det att påverka genarvet och få fram växter som klarar av att växa i tuffare klimat.

Organismer

Slutligen kommer du introduceras till ett arbetssätt som är typisk för biologer. Till detta innebär att studera organismer, arbeta med och identifiera naturvetenskapliga frågeställningar, förstå betydelsen av teoretiskt arbete för att testa och definiera modeller och teorier samt planera och genomföra fältstudier, till vilket tillhör prövning av teorier och att dokumentera observationer.

Studiehjälpen av studiecoacher

My Academy

My Academy har erbjudit läxhjälp i Stockholm sedan 2008. Studiehjälpen bedrivs av studiecoacher som följer en inlärningsmetod utvecklad av superpedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen baseras på hur du på bästa sätt skapar resultat vid inlärning. Målet är att få upp elevernas studieresultat och höja motivationen att fortsätta plugga.

Visste du att 7 av 10 elever som erhållit läxhjälp från My Academy når högre resultat, och lika många känner ökad motivation, enligt en Novusundersökning gjord 2014?

My Academy sätter alltid eleven i centrum genom att tillhandahålla generösa garantier, bl.a. genom möjligheten att prova på läxhjälpen under 14 dagar.

En pedagogisk beprövad metod

My Academy Metoden

Läxhjälp från My Academy

Läxhjälp inom ditt ämne

Här finns vi

Läxhjälp i hemmet kan ges på följande orter.
I övriga landet erbjuder vi läxhjälp online:

My Academys läxhjälp

 • 94% Kundnöjdhet
 • 9 av 10 höjer betygen
 • +15 000 kunder
 • Alla ämnen/åldrar

Intresseanmälan

En av våra client managers ringer upp och hjälper er med er frågor

  Kom igång med läxhjälpen!

  Intresseanmälan