Läxhjälp med studiecoach

Vad är My Academy-metoden™?

Vad är My Academy-metoden™?
01/03/2022 Olivia Karsten

För att kunna erbjuda verkligt kvalitativ och effektiv läxhjälp har vi tillsammans med experter i området tagit fram ett eget pedagogiskt upplägg. Detta utgår från forskning kring hur resultat bäst skapas vid inlärning.

Metoden består av tre nyckelkomponenter:

  1. Tydlig målsättning
  2. Effektiv arbetsstruktur
  3. Kontinuerlig uppföljning

Inför varje tillfälle sätts kortsiktiga mål inom ämneskunskap, studieteknik och motivation som sedan följs upp. Syftet är att skapa långsiktiga resultat och inte bara kortsiktig ämneskunskap. Alla studiecoacher genomgår vår introduktionsutbildning för att lära sig använda My Academy-metoden vid varje läxhjälpstillfälle. Läxläsningen utgår alltid ifrån de pedagogiska verktyg som vi förser studiecoachen med. Läs mer om vår pedagogik och hur vi hjälper till med läxor här.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan