Läxhjälp med studiecoach

Hur arbetar My Academy med studiehjälp & studieteknik?

Hur arbetar My Academy med studiehjälp & studieteknik?
25/02/2022 Olivia Karsten

Principen för studiehjälpen är enkel. Våra studiecoacher börjar alltid med en behovsbedömning, med målet att skräddarsy efter elevens utmaningar och mål.

Vid rekrytering av nya studiecoacher utbildas alla inom vår egna pedagogik för studiehjälp, framtagen av pedagogen Thomas Holmqvist. Forskningen bygger på hur man på enklaste sätt tar till sig kunskap, vi kallar det för inlärningsmetod. Samtliga våra studiecoacher tillämpar My Academy-metoden.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan