Läxhjälp med studiecoach

Jobbar ni med någon speciell inlärningsmetod för matte?

Jobbar ni med någon speciell inlärningsmetod för matte?
22/02/2022 lmg

När vi hjälper till med matematik så utgår vi från den pedagogiskt beprövade My Academy-metoden. Den har tagits fram i nära samarbete med flertalet erfarna pedagoger. I korthet kan man säga att den utgår från att hitta en struktur kring sina studier och sätta genomarbetade delmål och långsiktiga mål. Du kan höra mer om My Academy-metoden här.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan