Läxhjälp med studiecoach

Hur kvalitetssäkrar My Academy sina studiecoacher?

Hur kvalitetssäkrar My Academy sina studiecoacher?
01/03/2022 anders

Gemensamt för alla våra studiecoacher är starka ämneskunskaper, förmåga att förmedla dem och ett stort engagemang för barn och ungdomar. Vi säkerställer profilerna genom en gedigen rekryteringsprocess, kontinuerlig uppföljning och tydlig arbetsstruktur via My Academy-metoden™.

Så här väljer vi våra studiecoacher:

  • Vi söker främst studenter med ett genuint intresse för att lära ut.
  • Samtliga studiecoacher genomgår en telefonintervju följt av en personlig intervju inklusive ett pedagogiskt test. Syftet med testet är att säkerställa att de har förmåga att lära ut och starka ämneskunskaper.
  • Alla blivande studiecoacher blir bakgrundskontrollerade mot brottsregistret med prickfritt resultat.
  • Samtliga genomgår utbildning för att kunna jobba i enlighet med My Academy-metoden™.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan