Läxhjälp med studiecoach

För vem passar hemundervisning?

För vem passar hemundervisning?
28/02/2022 anders

Begreppet hemundervisning kan syfta på två olika saker: antingen hemundervisning som genomförs efter ordinarie utbildning, eller som en ersättning till fysisk skolundervisning. Hemundervisning med My Academy är alltid ett komplement till den svenska skolan som finns till för att hjälpa elever som oftast vill prestera bättre i skolan. 

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan