Läxhjälp med studiecoach

Får man samma slutbetyg som på nationella provet?

Får man samma slutbetyg som på nationella provet?
24/02/2022 Olivia Karsten

Nej, inte alltid. Men ofta. Det beror på att de nationella proven i matte är ett underlag för slutbetyget. Det är främst när provresultatet skiljer sig, mellan tidigare prov och det nationella provet, som en noggrann bedömning görs. Ibland kan ett nationellt prov till och med höja betyget avsevärt, därför motiverar alla våra läxhjälpare på My Academy till att plugga intensivt innan ett nationellt prov.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan